چهارشنبه, 07 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***

10 موضوع 0 پاسخ مریم وندایی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه ششم 99/3/3 ساعت ...
توسط مریم وندایی
3 روز 20 ساعت ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
8 موضوع 1 پاسخ آنوشا کیا's Avatar
آخرين ارسال: جلسه هشتم مجازی- 12- ...
توسط آنوشا کیا
2 هفته 4 روز ago
9 موضوع 3 پاسخ مریم مجیدی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه هشتم 99/3/15 سا ...
توسط مریم مجیدی
1 هفته 1 روز ago
18 موضوع 0 پاسخ آنوشا کیا's Avatar
توسط آنوشا کیا
2 هفته 4 روز ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
1 موضوع 0 پاسخ محمدباقر ثقفی یزدی's Avatar
آخرين ارسال: تشکر
توسط محمدباقر ثقفی یزدی
1 ماه 1 هفته ago
96 موضوع 76 پاسخ نادیا مصلی نژاد's Avatar
آخرين ارسال: دوشنبه 99/3/12 جلسه ...
توسط نادیا مصلی نژاد
1 هفته 4 روز ago
38 موضوع 28 پاسخ نادیا مصلی نژاد's Avatar
آخرين ارسال: 99/3/13 جلسه دهم آشن ...
توسط نادیا مصلی نژاد
1 هفته 4 روز ago
5 موضوع 1 پاسخ محمد مهدی بدیهی's Avatar
آخرين ارسال: شنبه، 30 اردیبهشت 13 ...
توسط محمد مهدی بدیهی
3 هفته 5 روز ago
26 موضوع 1 پاسخ بیتا ناصری سینا's Avatar
آخرين ارسال: جلسه سوم سه شنبه 30 ...
توسط بیتا ناصری سینا
1 هفته 23 ساعت ago
30 موضوع 1 پاسخ نگار خزان's Avatar
توسط نگار خزان
15 ساعت 17 دقيقه ago
15 موضوع 11 پاسخ یعقوب رضایی's Avatar
آخرين ارسال: برج بین المللی تهران
توسط یعقوب رضایی
6 سال 8 ماه ago
12 موضوع 0 پاسخ رقیه اکبرنژاد's Avatar
توسط رقیه اکبرنژاد
6 سال 8 ماه ago
43 موضوع 0 پاسخ سمانه پورحسینی's Avatar
توسط سمانه پورحسینی
1 هفته 1 روز ago
2 موضوع 0 پاسخ محمد مهدی بدیهی's Avatar
آخرين ارسال: شنبه، 16 فروردین 139 ...
توسط محمد مهدی بدیهی
1 ماه 5 روز ago
52 موضوع 29 پاسخ فاطمه روستایی's Avatar
توسط فاطمه روستایی
1 روز 12 ساعت ago
3 موضوع 2 پاسخ آرزو نوروزی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه 2- گام به گام ت ...
توسط آرزو نوروزی
1 ماه 1 روز ago
21 موضوع 18 پاسخ سپیده سنجری's Avatar
توسط سپیده سنجری
1 ماه 1 هفته ago
19 موضوع 11 پاسخ مینا جباری's Avatar
توسط مینا جباری
1 هفته 3 روز ago
31 موضوع 23 پاسخ سارا میرزاوند's Avatar
توسط سارا میرزاوند
9 ساعت 25 دقيقه ago
26 موضوع 13 پاسخ پری دولتی's Avatar
آخرين ارسال: 16 اردیبهشت جلسه سوم
توسط پری دولتی
21 ساعت 52 دقيقه ago
رضوی(0/0)
یوسفی(1/0)
یوسفی(0/0)
1 موضوع 0 پاسخ امیرحسین یوسفی's Avatar
توسط امیرحسین یوسفی
6 سال 3 ماه ago
27 موضوع 8 پاسخ مریم وندایی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه ششم 99/3/3 ساعت ...
توسط مریم وندایی
3 روز 17 ساعت ago
9 موضوع 10 پاسخ مریم مجیدی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه هشتم 99/3/ 12 س ...
توسط مریم مجیدی
1 هفته 1 روز ago
9 موضوع 0 پاسخ مریم وندایی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه ششم 99/3/3 ساعت ...
توسط مریم وندایی
3 روز 17 ساعت ago
2 موضوع 0 پاسخ سمانه پورحسینی's Avatar
توسط سمانه پورحسینی
1 ماه 1 روز ago
9 موضوع 9 پاسخ فاطمه روستایی's Avatar
توسط فاطمه روستایی
1 روز 12 ساعت ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
4 موضوع 3 پاسخ محمدباقر ثقفی یزدی's Avatar
توسط محمدباقر ثقفی یزدی
2 هفته 9 ساعت ago