جمعه, 03 خرداد 1398

 

***یادداشت روز***


صفحه مشخصات کاربری تقی شهیدی هندوانه پردسری
تقی شهیدی هندوانه پردسری
21
1
-
دانشجو
دانشجو
0
4 ماه قبل
4 ماه قبل
5 ماه قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

تقی شهیدی هندوانه پردسری
تقی
شهیدی هندوانه پردسری
نشر کتاب قاجار
روبط عمومی وامور فرهنگی
کاردانی

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2019/01/02 16:00:29نشر کتاب زمان قاجارتا امروزکارورزی 119

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>