شنبه, 29 تیر 1398

 

***یادداشت روز***

99 به اطلاع دانشجویان می رساند اطلاعیه معرفی به استاد در سایت مرکز بارگزاری شده است و مهلت درخواست معرفی  به استاد جهت فارغ التحصیلی در تابستان 98  تا پایان تیرماه می باشد.لازم به ذکر است هرگونه تاخیر در انجام وظایف برای اخذ و امتحان درس معرفی به استاد و به تبع آن عدم فارغ التحصیلی در ترم جاری به عهده خود دانشجو می باشد.

99 به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان 98 درس اخذ نموده اند می رسانیم با توجه به کوتاه بودن نیمسال تابستان کلیه دروس دو واحدی که 2ساعته می باشد یه صورت کلاس 4ساعته برگزار می گردد

99 
به اطلاع دانشجویان می رساند بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال تابستان 98-97 در سامانه هم آوا تمدید شده است .البته با توجه به عدم اطلاع رسانی ،مشخص نیست این بازه زمانی تا چه تاریخی می باشد.

99 زمان درخواست تغییر رشته یا انتقال توام با تغییر رشته از تاریخ 98/04/29 تا 98/05/11 برای دانشجویان در سامانه هم آوا امکان پذیر می باشد.

99دانشجویانی که در ترم آخر هستند و تنها با اخذ 8واحد فارغ التحصیل می شودمی توانند برای اخذ واحد های درسی به
واحد آموزش مراجعه نمایند و یا فرم مربوطه را پر نمایند..


صفحه مشخصات کاربری سمائه شریفی
سمائه شریفی
2475
2
-
ناظم
ناظم
0
5 سال قبل
5 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

سمائه شریفی
سمائه
شریفی
طراحی و تصویرگری- هنر و حکمت ایرانی و اسلامی- فلسفه و هنر جهان
تصویرسازی
تصویرگری نمادین داستانهای رمزی سهروردی
طراحی پایه/طراحی فیگور
چاپ 2 مقاله در فصلنامه هنر و هنر نامه/ مدیرگروه رشته هنر اسلامی و کتابت دانشگاه پیام نور کرج
تدریس از سال 83 به صورت آزاد
تدریس در دانشگاه از سال 87
دانشگاههای هنر/ آزاد تاکستان/آزاد قزوین/ پیام نور کرج/ علمی کاربردی کرج

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2014/02/03 18:27:00طراحی پایهشریفی539
2014/02/03 18:19:54طراحی پایهشریفی353

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>