چهارشنبه, 26 تیر 1398

 

***یادداشت روز***

99 به اطلاع دانشجویان می رساند اطلاعیه معرفی به استاد در سایت مرکز بارگزاری شده است و مهلت درخواست معرفی  به استاد جهت فارغ التحصیلی در تابستان 98  تا پایان تیرماه می باشد.لازم به ذکر است هرگونه تاخیر در انجام وظایف برای اخذ و امتحان درس معرفی به استاد و به تبع آن عدم فارغ التحصیلی در ترم جاری به عهده خود دانشجو می باشد.

99 
به اطلاع دانشجویان می رساند بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال تابستان 98-97 در سامانه هم آوا تمدید شده است .البته با توجه به عدم اطلاع رسانی ،مشخص نیست این بازه زمانی تا چه تاریخی می باشد.

99 به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان 98 درس اخذ نموده اند می رسانیم با توجه به کوتاه بودن نیمسال تابستان کلیه دروس دو واحدی که 2ساعته می باشد یه صورت کلاس 4ساعته برگزار می گردد


صفحه مشخصات کاربری سهیلا اجاقی
سهیلا اجاقی
3809
9
-
ناظم
ناظم
0
6 سال قبل
5 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

سهیلا اجاقی
سهیلا
اجاقی
اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
بررسی تأثیر حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای1384-1368» تحت حمايت مالي پژوهشكده حمل و نقل، وزارت راه و ترابري
اقتصاد كلان‏
آمار و كاربرد آن در حسابداري‏
1.کارشناس ارشد بخش اقتصاد حمل و نقل شرکت مهندسین مشاور شیبراهه بندر( سال 1383)
2.مشاور اقتصادی گروه مطالعات اقتصادی و راهبردی - مرکز تحقیقات راه آهن (از سال 1385تا کنون)
3.تأليف کتاب زبان تخصصی رشته اقتصاد – مؤسسه ماهان (1385)
4.ارائه مقاله «الگوهاي تعاون و نظريه هاي اقتصادي در همايش تعاون، اشتغال و توسعه» - دانشگاه يزد (1384)
5.مقاله منتخب "مطالعات تطبیقی در خصوص الحاق به WTO و به تعهدات راه آهن ها" پژوهشنامه مرکز تحقیقات راه آهن ، شماره های 32 و 33 ، پاییز و زمستان 86
6.مقاله "توسعه حمل و نقل ریلی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران"نشریه اقتصاد و مدیریت، شماره 9، اردیبهشت87، ص24
7. و تألیف بیش از 10 مقاله دیگر در زمینه اقتصادی
1.مدرس دروس اقتصاد خرد، اقتصاد كلان، آمارو رياضی در مرکز آموزش عالی-کاربردی جهاد دانشگاهی (تهران3)، از سال 1388 تا کنون
2.مدرس پول، ارز و بانکداری ، توسعه و برنامه ریزی اقتصادی ، سیستم اطلاع رسانی حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی –شهر قدس- سال 1390 تا کنون
3.مدرس دروس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان در دانشگاه آزاد واحد سما اندیشه
مدرس

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
<< شروع < قبلی 1 بعدی > انتها >>