چهارشنبه, 26 تیر 1398

 

***یادداشت روز***

99 به اطلاع دانشجویان می رساند اطلاعیه معرفی به استاد در سایت مرکز بارگزاری شده است و مهلت درخواست معرفی  به استاد جهت فارغ التحصیلی در تابستان 98  تا پایان تیرماه می باشد.لازم به ذکر است هرگونه تاخیر در انجام وظایف برای اخذ و امتحان درس معرفی به استاد و به تبع آن عدم فارغ التحصیلی در ترم جاری به عهده خود دانشجو می باشد.

99 
به اطلاع دانشجویان می رساند بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال تابستان 98-97 در سامانه هم آوا تمدید شده است .البته با توجه به عدم اطلاع رسانی ،مشخص نیست این بازه زمانی تا چه تاریخی می باشد.

99 به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان 98 درس اخذ نموده اند می رسانیم با توجه به کوتاه بودن نیمسال تابستان کلیه دروس دو واحدی که 2ساعته می باشد یه صورت کلاس 4ساعته برگزار می گردد


صفحه مشخصات کاربری شهره حسين پور
شهره حسين پور
17481
1431
-
مدرس
مدرس
0
6 سال قبل
3 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

شهره حسين پور
شهره
حسين پور
مديريت آموزشي
مديريت كيفيت جامع(TQM)
اصول سرپرستي
سوابق اجرايي:
رئيس گروه مطالعات دفتر آموزش ابتدايي وزارت آ.پ، معاون دفتر آموزش براي همه، سرپرست دفتر آموزش براي همه، كارشناس مسئول برنامه ريزي علمي پژوهشي پژوهشگاه مطالعات آ.پتاليف كتاب هايي در زمينه:
مديريت آموزشگاهي، راهبرهاي چندگانه ياددهي و يادگيري، افت تحصيلي، نحوه تدوين اسناد استاني و منطقه اي در برنامه EFA، مهارت هاي تخصصي معلمان دوره ابتدايي، كتابهاي كمك آموزشي در زمينه درس فارسي دوره ابتدايي و راهنمايي تحصيلي، ويراستاري كتاب راهنماي برنامه ريزي آموزشي
پژوهش در زمينه :
برنامه جامع تحقيقات در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، بررسي عوامل تسهيل كننده و بازدارنده دستيابي كودكان واجب التعليم به آموزش، بررسي مدل برنامه ريزي غيرمتمركز(ANPRO) و مطابقت آن با نظام برنامه ريزي آموزشي كشور، مقايسه روش تك معلمي و چند معلمي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان، بررسي TQM در وزارت آ.پ و ...
تدريس در مراكز تربيت معلم و دوره هاي عالي ضمن خدمت ويژه فرهنگيان، تدريس در دانشگاه علمي كاربردي-مركز13

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>