سه شنبه, 25 تیر 1398

 

***یادداشت روز***

99به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که ترم تابستان را اخذ نموده اند می رساند شروع کلاس های ترم تابستان از شنبه 22تیرماه می باشد.

99 به اطلاع دانشجویان می رساند اطلاعیه معرفی به استاد در سایت مرکز بارگزاری شده است و مهلت درخواست معرفی  به استاد جهت فارغ التحصیلی در تابستان 98  تا پایان تیرماه می باشد.لازم به ذکر است هرگونه تاخیر در انجام وظایف برای اخذ و امتحان درس معرفی به استاد و به تبع آن عدم فارغ التحصیلی در ترم جاری به عهده خود دانشجو می باشد.

99 
به اطلاع دانشجویان می رساند بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال تابستان 98-97 در سامانه هم آوا تمدید شده است .البته با توجه به عدم اطلاع رسانی ،مشخص نیست این بازه زمانی تا چه تاریخی می باشد.

99 به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان 98 درس اخذ نموده اند می رسانیم با توجه به کوتاه بودن نیمسال تابستان کلیه دروس دو واحدی که 2ساعته می باشد یه صورت کلاس 4ساعته برگزار می گردد


صفحه مشخصات کاربری سعید حیاتی
سعید حیاتی
3563
3
-
مدرس
مدرس
1
6 سال قبل
6 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

سعید حیاتی
سعید
حیاتی
مباحث حقوق اساسی، حقوق اداری و زبان
علوم سیاسی
نقش درآمد نفت در شکل گیری بوروکراسی مدرن در ایران عصر پهلوی اول
حقوق اداری
انتشار کتاب قدرت نرم، خاورمیانه و انقلاب اسلامی
انتشار مجموعه هفت جلدی کتابشناسی زبان های کهن آسیای غربی
تدریس در واحدهای مختلف دانشگاه جامع علمی-کاربردی طی سالیان گذشته

مطالب ارسالی انجمن

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>