سه شنبه, 25 تیر 1398

 

***یادداشت روز***

99به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که ترم تابستان را اخذ نموده اند می رساند شروع کلاس های ترم تابستان از شنبه 22تیرماه می باشد.

99 به اطلاع دانشجویان می رساند اطلاعیه معرفی به استاد در سایت مرکز بارگزاری شده است و مهلت درخواست معرفی  به استاد جهت فارغ التحصیلی در تابستان 98  تا پایان تیرماه می باشد.لازم به ذکر است هرگونه تاخیر در انجام وظایف برای اخذ و امتحان درس معرفی به استاد و به تبع آن عدم فارغ التحصیلی در ترم جاری به عهده خود دانشجو می باشد.

99 
به اطلاع دانشجویان می رساند بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال تابستان 98-97 در سامانه هم آوا تمدید شده است .البته با توجه به عدم اطلاع رسانی ،مشخص نیست این بازه زمانی تا چه تاریخی می باشد.

99 به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان 98 درس اخذ نموده اند می رسانیم با توجه به کوتاه بودن نیمسال تابستان کلیه دروس دو واحدی که 2ساعته می باشد یه صورت کلاس 4ساعته برگزار می گردد


صفحه مشخصات کاربری سپیده برادران هزاوه
سپیده برادران هزاوه
4549
20
-
مدرس
مدرس
0
6 سال قبل
6 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

سپیده برادران هزاوه
سپیده
برادران هزاوه
مدیریت فناوری اطلاعات
تحلیل و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت دانش خدمات بر مبنای استاندارد ITIL در واحدهای فناوری اطلاعات
کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری
کاربرد فناوری اطلاعات در ارتباطات
کاربرد فناوری اطلاعات در امورفرهنگی
اخلاق حرفه ای
کارورزی
1. تالیف: عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش خدمات (چاپ رعایت)1391
2. ترجمه: فرایندها و فعالیت ها، نقش ها و مسئولیت های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (چاپ رعایت)1391
3. ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش خدمات (فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت) تابستان 1391 / سال اول- شماره 2.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>