پنج شنبه, 22 آذر 1397

 موضوع: پیاده روی عاشقان بمناسبت اربعین حسینی

پیاده روی عاشقان بمناسبت اربعین حسینی 3 سال 2 هفته ago #118158

پیاده روی عاشقان بمناسبت اربعین حسینیمدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: سليمان شادلو*
مدیران انجمن: محمد مؤذّنی چیمه