چهارشنبه, 26 تیر 1398

 موضوع: پیاده روی عاشقان بمناسبت اربعین حسینی

پیاده روی عاشقان بمناسبت اربعین حسینی 3 سال 7 ماه ago #118158

پیاده روی عاشقان بمناسبت اربعین حسینیمدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: سليمان شادلو*
مدیران انجمن: محمد مؤذّنی چیمه