پنج شنبه, 28 شهریور 1398

 موضوع: ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی 1 هفته 6 روز ago #118643

ترجمه انگلیسی به فارسی موضوع :زندگی نامه شاعر فردوسی
ترجمه فارسی به انگلیسی موضوع : زندگی نامه شاعر خیام
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی 1 هفته 6 ساعت ago #118654

باتشکر....کار شما بررسی شد و مورد قبول است.
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: محسن اسکندری