سه شنبه, 06 اسفند 1398

 موضوع: ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی 5 ماه 2 هفته ago #118641

موضوع ترجمه انگلیسی به فارسی:هنرهای ایران
موضوع ترجمه فارسی به انگلیسی:اقلیم معتدل و مرطوب ایران
پيوست:
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی 5 ماه 1 هفته ago #118652

ترجمه شما بررسی شد و مورد قبول است.
باتشکر
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: محسن اسکندری