پنج شنبه, 28 شهریور 1398

 موضوع: ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی کارورزی1

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی کارورزی1 2 هفته 2 روز ago #118638

ترچمه فارسی به انگلیسی با موضوع شاهنامه
ترجمه انگلیسی به فارسی با موضوع ابن سینا
آخرين ويرايش: 2 هفته 2 روز ago توسط زهره محمدرضایی.
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.

ترجمه فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی کارورزی1 2 هفته 2 روز ago #118639

ترچمه فارسی به انگلیسی با موضوع شاهنامه
ترجمه انگلیسی به فارسی با موضوع ابن سینا
پيوست:
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: محسن اسکندری