سه شنبه, 28 خرداد 1398

 موضوع: تاثیر روانی تبلیغات

تاثیر روانی تبلیغات 2 هفته 4 روز ago #118613

رضاصالح آبی بیگلو
پيوست:
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.

تاثیر روانی تبلیغات 2 هفته 2 روز ago #118614

موضوع ارایه شده ربطی به درس برنامه ریزی بازاریابی ندارد.لطفا اصلاح شود.
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: داود امینیان