پنج شنبه, 27 تیر 1398

 موضوع: شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر ارتباطات انسانی

شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر ارتباطات انسانی 4 سال 2 ماه ago #114674

افکار عمومي يکي از عمده ترين موضوعاتي است که امروزه در علوم اجتماعي مورد بحث قرار مي گيرد ، مطالعه افکار عمومي و شناخت آن ارتباط با شناخت مردم دارد.
افکار عمومي به جهت گستردگي و اثر گذاري زياد در بين آحاد جامعه و آميخته بودن با احساسات و هيجان جمعي ، از قدرت و توان لازم براي جهت دادن به کنش جمعي و اعمال فشار برخوردار است .رفتارهاي يک جامعه مبتني بر اعتقادات ، باورها و چگونگي فکر کردن و انديشيدن افراد آن جامعه مي باشد ، بديهي است که با تغيير هر نوع باور و انديشه اي ، مدل هاي رفتاري جديد بر اساس باور ها و افکار جديد جايگزين مدلهاي قبلي مي گردد.
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.

شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر ارتباطات انسانی 4 سال 2 ماه ago #115740

باسلام خوب بود متشکرم مطلب کم بود
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: منیره سادات طباطبائی خلیل آباد
مدیران انجمن: حجت مداحی شاهخالی