پنج شنبه, 27 تیر 1398

 موضوع: نقش کشور انگلستان در تغییر الگوها و باورهای دینی

نقش کشور انگلستان در تغییر الگوها و باورهای دینی 4 سال 2 ماه ago #115207

نقش کشور انگلستان در تغییر الگوها و باورهای دینی
(سید مهدی رضوی)
پيوست:
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: حجت مداحی شاهخالی

نقش کشور انگلستان در تغییر الگوها و باورهای دینی 4 سال 2 ماه ago #115610

سلام خوب بودفایل کامل باز نشد
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: حجت مداحی شاهخالی