پنج شنبه, 27 تیر 1398

 موضوع: تعریف نشانه شناسی

تعریف نشانه شناسی 4 سال 2 ماه ago #115034

علمی است که هدف خود را در شناخت و تحلیل نمادها و نشانه ها چه آنها که به صورت زبان گفتاری یا نوشتاری درآورند چه آنهایی که صورتهای غیر زبانی دارند اعم از: فیزیولوژیک ، بیولوژیک و نظام های معنایی ، نظام های ارزشی ، نمادهای نمادین (مثل اژدهای چین) و حتی اشکال حرکتی و حالتی ، موقعیتی خودآگاهی و غیره را اعلام کند. این تعریفی از نشانه شناسی است.
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.

تعریف نشانه شناسی 4 سال 2 ماه ago #115611

صرف تعریف خوب بود
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: حجت مداحی شاهخالی