یکشنبه, 30 دی 1397

 موضوع: نماد شیعه

نماد شیعه 3 سال 7 ماه ago #116324

با سلام خدمت استاد ارجمند
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.

نماد شیعه 3 سال 7 ماه ago #116413

بعد از سلام پیوستی مشاهده نشد>>>>.
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: حجت مداحی شاهخالی