پنج شنبه, 28 شهریور 1398

 موضوع: بررسی کنید:6

بررسی کنید:6 5 سال 4 ماه ago #74010

این دو ماده هیچ تعارضی باهم ندارند.ماده 34نتاج حیوانات در مالکیت تابع مادر است وهرکس مالک مادر است مالک نتاج هم خواهد شد.
ماده 358 در مورد بیع گفته شده .ونتیجه این دو ماده به مالک تعلق دارد ولی در فروش حیوان بااینکه خریدار مالک مادر میشود حمل از توابع مبیع نیست فلذا به خریدار تعلق دارد.
منبع. ق. م
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.

بررسی کنید:6 5 سال 4 ماه ago #74482

عبارت ماده 34 مجمل است و سبب این پندار میشود که،هرگاه حیوان حاملی فروخته شود بچه آن نیز از توابع مبیع است،ولی باید دانست که قانونگذار در مقام بیان چگونگی انتقال نبوده است.زیرا،ماده 358 صراحت دارد که:"حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود،مگر اینکه تصریح شده باشد،یا بر حسب عرف از توابع مبیع شمرده شود".پس،ماده 34 فقط ناظر به فرضی است که پدر و مادر حیوانی از آن یک شخص نباشد و صاحبان آنها در مالکیت بچه با یکدیگر اختلاف پیدا کنند.
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.

بررسی کنید:6 5 سال 4 ماه ago #74521

ماده 34 قانون مدنی: نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هر کس مالک مادر باشد مالک نتایج آن هم خواهد شد.
ماده 358 قانون مدنی: نظر به دو ماده ی فوق(356 و357 ) در بیع باغ،اشجار و در بیع خانه ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری می شود و بر عکس زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمی شود مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود.
ماده ی 34 که کاملا واضحه!! در خصوص ماده 358 باید این ماده رو باز کنیم. دو دسته فرض در این ماده دیده می شه: اولی شامل : باغ و خانه است و دومی شامل : زمین ، درخت و حیوان .

در اولین گروه، ملحقات مبیع اشجار و ممر و مجری و هر ملصق به بنا ذکر شده و در دومین گروه ملحقات عبارتند از زراعت ، میوه و حمل.

از نظر حقیر تفاوت میان ملحقات این دو گروه باعث تفاوت در حکم است. همانطور که مشاهده می کنید در گروه دوم ملحقات خود، ثمره و حاصل مبیع هستند. در حالی که در گروه اول اینچنین نیست. مثلا ستون یک بنا و یا درختی در یک باغ، محصول بنا و باغ نیستند. از این رو نبود این اجزا باعث ایجاد خلل و نقصان در اصل بنا و یا باغ می شود.( باغ بدون درخت و بنای بدون ستون یا دیوار محال است). به همین جهت در صورتی که جدا شدن این اجزا از ملک باعث خسارت شود، این اجزا از ابتدا متعلق به مشتری خواهد بود. اما زراعت، میوه و حمل از محصولات مبیع هستند.
حال به ارائه ی توضیح مختصری در مورد ماده ی 34 می پردازیم:فرض کنید یک کره اسب از یک جنس نر از یک نژاد عالی اسب عرب که مالک آن بنده می باشم و جنس ماده از ضعیف ترین نژاد های اسب که متعلق به شماست خواه با مواقعه و خواه با هر طریق دیگر به وجود آید. همچنین فرض می کنیم که این کره اسب صفات وراثتی عالی را از جنس نر به ارث برده است. حال سوال مطرح می شود که این کره از آن بنده (صاحب جنس نر) است و یا از آن شما (صاحب جنس ماده)؟

ماده ی 34 در پاسخ به این سوال، نتایج حیوانات را در ملکیت تابع مادر دانسته. یعنی شما را صاحب کره می داند. تا بدین جا هیچ معامله ای توسط طرفین انجام نشده است. حال فرض می کنیم یک ماه مانده به ولادت حمل (نطفه ی حیوان)، شما اسب ماده ی خود را بی هیچ بند و تبصره ای به من فروخته اید. در این صورت تکلیف کره اسب از حیث ملکیت چیست؟ آیا کره اسب حاصل، متعلق به من است؟(با توجه به معامله ای که انجام شده است)
در پاسخ به سوال فوق باید گفت با اینکه مادر این کره قبل از تولد به من فروخته شده اما باید توجه داشت که در آن زمان (قبل از تولد) به موجود زنده ی درون رحم جنس ماده، حمل گفته می شود. لذا طبق ماده ی358 حمل در معامله ی حیوان به مشتری تعلق نمی گیرد. دلیل این حکم را می توان هزینه ای دانست که در زمان بارداری جنس ماده بر دوش صاحب ماده بوده.
ریشه ی این ماده اصلی فقهی است که به آن استصحاب گفته می شود.به زبانی ساده این اصل بیان می کند که برای مثال اگر شما در حال حاضر شک کرده اید که وضو دارید یا نه، و یقین دارید که پیش از این وضو نداشته اید، اکنون نیز وضو ندارید. یعنی بر یقین گذشته اتکا می کنید، نه بر شک حاضر.در مثال معامله ی حیوان نیز چنین است.یقین داریم که قبل از معامله ماده (باردار) در تملک شما بوده و حال پس از معامله شک کرده ایم که حمل موجود از آن کیست؟! از آنجا که یقین داشتیم که ماده و حمل آن در گذشته از آن شما بوده و حال شک ایجاد شده لذا بر یقین اتکا کرده و حمل را از آن شما و تابع مادر می دانیم.
با توجه به عرایض بنده دو ماده ی34 و 358 هیچ گونه منافاتی با هم ندارند.
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.

آیا ماده ی 34 با ماده ی 358 تعارض دارد یا نه 5 سال 4 ماه ago #75784

این دو ماده با هم تعارض دارد .ماده ی 34 قانون مدنی مبنی بر این است که وقتی یک حیوان از آمیزش به دست می آید حیوان متعلق به مالک مادر است ولی ماده ی 358 قانون مدنی بر این اساس است که وقتی حیوانی با حمل به فروش میرسد اگر شرط شده باشد متعلق به خریدار است ولی اگر شرط نشده باشد متعلق به فروشنده است
منبع دکتر کاتوزیان
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.

بررسی کنید:6 5 سال 4 ماه ago #77105

تعارضی مشاهده نمیشود! زیرا :
ماده 34 در بخش مالکیت و مقررات راجع به آن آمده ولی ماده 358 در پی دو ماده قبل آن و در بخش معاملات بیع مقرر شده است.
از نظر مالکیت بر نتایج حیوان همانگونه که در ماده 34 آمده ، برای اثبات مالکیت بر نتایج حیوان مقرر شده : هر كس مالك مادرشد مالك نتايج آن هم خواهد شد (توضیح اینکه همیشه مالکیت در اثر بیع نیست و بیع یکی از روشهای مالکیت بر مال است) . لکن در بحث بیع و آثار آن چنانچه حیوانی باردار مورد معامله و بیع واقع شد بیان شده : حمل دربيع حيوان متعلق به مشتري نمي شود مگر اينكه تصريح شده باشد يا برحسب عرف از توابع شمرده شود.
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.

بررسی کنید:6 5 سال 4 ماه ago #77524

با عرض سلام :

ماده 34 ق.م میفرماید : حمل حیوان مادر بکسی تعلق دارد که مالک حیوان مادر است و ماده 358 میفرماید : حمل در بیع حیوان به مشتری
تعلق ندارد مگر آنکه تصریح شود یا برحسب عرف از توابع شمرده شود در هر حال قابل توافق و تراضی است لذا 2 ماده با یکدیگر تعارضی
ندارند .
" ماده 34 در مالکیت (تبعی) و ماده 358 در مبیع (و متعلقاتش) صحبت میکند "
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: سمیه کاظم زاده