دوشنبه, 05 خرداد 1399


 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***


موضوع: ویژگیهای شخصیتی فردگراها

ویژگیهای شخصیتی فردگراها 5 سال 5 ماه ago #106303


علایق و نیازها و اهداف فردی ترجیح داده می‌شوند
ارزشها و هنجارها، مبنای فردی دارند (خودانگارشت هستند)
کسب لذت فردی، در اولویت است.
باورهای فردی، متمایز کننده فرد از گروه‌است
استقلال و هویت فردی اهمیت دارند
راهبردهای مستقیم و مواجه رو در رو ترجیح داده می‌شوند
ارتباط بین اعضاء متکی به افراد است. رابطه اعضاء با فاصله زیاد صورت می‌گیرد.
روابط اجتماعی در بین اعضاء داوطلبانه بوده و اندازه گروه‌ها کوچکتر است
ورود و خروج به گروه براحتی صورت می‌گیرد
دوستی‌ها رنگ کمتری داشته، رفاقتها و وفاداری به گروه و شخص دیگر کمتر است.حال اینکه "فردگرایی" در نگرش اسلامي مذموم است، زيرا همه خلائق مظاهر اسماء الهي هستند و از ذات احديت سرچشمه گرفته اند. پس ازسير در قوس نزول و پذيرش كثرت، در يك قوس صعودي به گونه اي جمعي به سوي عالم وحدت الهي در حركت هستند و لذا آداب مذهبي اسلام به صورتي جمعي اجرا مي شود و هر انساني كه تحت اسمي از اسماء الهي است تنها در صورت وحدت با ساير انسانها و عشق ورزي به ديگران و سعادت خود را در سعادت جمع ديدن، لايق ورود به رضوان الهي مي شود، اما انسان خودبين و خودبرتربين، امكان ورود به ساحت الهي را ندارد زيرا خودبرتربينان کسانی هستند كه ورودشان به بهشت چون ورود شتر به سوراخ سوزن محال است. (آيه شريفه 40 سوره اعراف)
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: محمد مؤذّنی چیمه, محبوبه لرنی
مدیران انجمن: محمد مؤذّنی چیمه