چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 موضوع: شعر سنتی

شعر سنتی 1 سال 2 ماه ago #118478

عقاب ها و خطابه حلاج
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: آسیه بهبودی

شعر سنتی 1 سال 1 ماه ago #118492

سپاس و درود
خطابه حلاج رو دريافت نكردم
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: آسیه بهبودی