جمعه, 03 خرداد 1398

 موضوع: (present perfect tense) زمان حال كامل

(present perfect tense) زمان حال كامل 4 سال 11 ماه ago #82090

مهمترين نكات گرامري درس زبان عمومي
(present perfect tense) زمان حال كامل
پيوست:
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: منصوره سعیدپور سرچشمه

(present perfect tense) زمان حال كامل 4 سال 11 ماه ago #82110

fantastic
very good
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: منصوره سعیدپور سرچشمه