یکشنبه, 27 مرداد 1398

 موضوع: سکوتی میکنم بالا تر از فریادها

سکوتی میکنم بالا تر از فریادها 5 سال 6 ماه ago #59520

سکوتی میکنم بالا تر از فریادها

تک درختم سوخت بزار جنگل بسوزد...خدایا در زندگی هر گز از یاد نمی برم گرچه والدینم موهبت تولد در این دنیا را به من عطا كردند.
اما تو هستی كه موهبت زندگی جاودانه را به من می بخشی!
خدایا !اگر با من باشی
چه كسی می تواند علیه من باشد؟
اگر من با تو باشم
چگونه ممكن است كه دشوار ها نصیبم شوند و از میان برداشته نشوند؟
خدایا چنان نزدیكی كه نمی توانم ببینمت
صدای تو هر لحظه با من سخن می گوید ،
اما من آن را نمی شنوم .
مرا به اعماق درونم ببر
تا شكوه بی پرده جمال تو را بشنوم
مرا بیاموز که پیوسته تو را بجویم
و همواره به عنوان یگانه پناه گاهم به تو رو كنم!!!
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
مدیران انجمن: *سیاوش دانیالی*