یکشنبه, 27 مرداد 1398

 موضوع: کجایی کبری جان؟

کجایی کبری جان؟ 5 سال 6 ماه ago #59421

کجايي کبري جان؟

هنوز زنده اي؟
ازدواج کرده اي؟
به بچه هايت ياد دادي کتاب را زير درخت رها نکنند؟
بيا کبري جان! بيا و کتاب هاي دبستاني امروز را ببين
بيا و ببين خبري از تصميم کبري نيست
بيا و ببين که بچه هاي امروز ديگر نيازي ندارند کتاب هايشان را سالم و تميز نگاه دارند تا سالهاي بعد برادران و خواهران ديگر از آنها استفاده کنند
بيا و ببين خواهر برادري وجود ندارد که بعدا از کتاب ها استفاده کند
اينجا همه تک فرزند شده اند کبري جان
بيا و ببين که ديگر خانه اي نمانده که حياط داشته باشد و باغچه و درختي ...
بيا کبري جان
بيا تا با هم به ياد تصميم آن روزهايت گريه کنيم....!!http://namehayambekhoda.blogfa.com/
مدير دسترسي عمومي براي نوشتن را غيرفعال كرده.
كاربر(ان) زير تشكر كردند: علی بی غم گسکرئی
مدیران انجمن: *سیاوش دانیالی*