شنبه, 21 تیر 1399

 سربرگ تالار

این مکان جهت اطلاع رسانی برنامه ها و سخنان مدیر گروه حسابداری جناب آقای تقدیسی با دانشجویان و مدرسان می باشد .

موضوع در تالار: مدیر گروه حسابداری

There are no topics to display.