یکشنبه, 24 آذر 1398

 


195 موضوع 127 پاسخ مژگان خسروی's Avatar
آخرين ارسال: تبلیغات
توسط مژگان خسروی
3 سال 11 ماه ago
11 موضوع 3 پاسخ زهره جمال اف's Avatar
توسط زهره جمال اف
5 سال 11 ماه ago
22 موضوع 2 پاسخ 's Avatar
آخرين ارسال: jujjjj
توسط
5 سال 1 هفته ago
81 موضوع 21 پاسخ داود امینیان's Avatar
توسط داود امینیان
3 سال 5 روز ago
22 موضوع 1 پاسخ بنفشه قیمتی's Avatar
آخرين ارسال: گرافیک در تلویزیون
توسط بنفشه قیمتی
4 سال 11 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
327 موضوع 270 پاسخ رجب علی سالاریان's Avatar
آخرين ارسال: Mafhoome tabligh dar ...
توسط رجب علی سالاریان
6 سال 3 ماه ago
620 موضوع 88 پاسخ صدریه بلوری's Avatar
آخرين ارسال: سپاس
توسط صدریه بلوری
5 سال 5 ماه ago
218 موضوع 18 پاسخ نسیماه احمدی's Avatar
توسط نسیماه احمدی
4 سال 7 ماه ago
181 موضوع 37 پاسخ علی پوراشراف's Avatar
آخرين ارسال: تشکر از مدیر گروه
توسط علی پوراشراف
4 سال 5 ماه ago
185 موضوع 10 پاسخ بیتا برارین's Avatar
توسط بیتا برارین
5 سال 6 ماه ago
124 موضوع 93 پاسخ مهری آقاشاهی's Avatar
آخرين ارسال: مخاطب شناسی
توسط مهری آقاشاهی
4 سال 5 ماه ago
77 موضوع 58 پاسخ داود امینیان's Avatar
توسط داود امینیان
3 سال 6 ماه ago
76 موضوع 16 پاسخ مجتبی نیکنام's Avatar
توسط مجتبی نیکنام
6 ماه 2 هفته ago
82 موضوع 29 پاسخ زهرا جلالی's Avatar
توسط زهرا جلالی
5 سال 8 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
گلستانی(177/22)
177 موضوع 22 پاسخ کبری جمهوری's Avatar
آخرين ارسال: روانشناسی اجتماعی
توسط کبری جمهوری
4 سال 7 ماه ago
گرامی(0/0)
صفرلی(676/619)
یاسا(0/0)
رسولی(0/0)
680 موضوع 623 پاسخ افسانه غمخوار's Avatar
آخرين ارسال: بازاریابی
توسط افسانه غمخوار
4 سال 6 ماه ago
23 موضوع 1 پاسخ کورش قلی زاده's Avatar
توسط کورش قلی زاده
5 سال 6 ماه ago
71 موضوع 4 پاسخ بهاره خودسیانی's Avatar
توسط بهاره خودسیانی
4 سال 3 هفته ago
49 موضوع 21 پاسخ معصومه آشوری's Avatar
توسط معصومه آشوری
5 سال 3 ماه ago
نامی(90/37)
رجا(32/0)
هادوی(0/0)
آژغ(0/0)
قندی(0/0)
شریفی(0/0)
122 موضوع 37 پاسخ نوشین نامی's Avatar
آخرين ارسال: پروژه ترجمه صفحه 18
توسط نوشین نامی
4 سال 6 ماه ago
40 موضوع 23 پاسخ محمد امیری's Avatar
آخرين ارسال: تاریخ یونان باستان
توسط محمد امیری
4 سال 10 ماه ago
42 موضوع 84 پاسخ rsalenorthf OLIVIER's Avatar
آخرين ارسال: تحقیقات بازاریابی
توسط rsalenorthf OLIVIER
1 سال 6 ماه ago
101 موضوع 25 پاسخ داود امینیان's Avatar
توسط داود امینیان
6 ماه 23 ساعت ago
11 موضوع 2 پاسخ مژگان خسروی's Avatar
آخرين ارسال: تبلیغات چیست؟
توسط مژگان خسروی
3 سال 11 ماه ago
102 موضوع 6 پاسخ نرگس بهتویی's Avatar
توسط نرگس بهتویی
4 سال 6 ماه ago
196 موضوع 142 پاسخ سید مرتضی میرصانع's Avatar
توسط سید مرتضی میرصانع
2 سال 7 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ سید مرتضی میرصانع's Avatar
آخرين ارسال: برند چیست؟
توسط سید مرتضی میرصانع
2 سال 7 ماه ago
طوسی(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال

موضوع در تالار: کارشناسی