جمعه, 02 اسفند 1398

 


2 موضوع 0 پاسخ ابراهیم رستم زاده's Avatar
آخرين ارسال: کارورزی
توسط ابراهیم رستم زاده
3 هفته 2 روز ago
61 موضوع 26 پاسخ طیبه زارع's Avatar
توسط طیبه زارع
5 سال 8 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
1 موضوع 0 پاسخ علیرضا مرتضوی فر's Avatar
آخرين ارسال: درس خبرنویسی
توسط علیرضا مرتضوی فر
6 سال 9 ماه ago
1 موضوع 1 پاسخ حسین طالب زاده's Avatar
آخرين ارسال: مصاحبه با مدیران
توسط حسین طالب زاده
6 سال 8 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ محمد سعید فرح بخش's Avatar
آخرين ارسال: نقد سوژه- خبرنگاری 4
توسط محمد سعید فرح بخش
6 سال 9 ماه ago
10 موضوع 0 پاسخ صولت شکوهی نیا's Avatar
آخرين ارسال: انواع نقد مطبوعاتی
توسط صولت شکوهی نیا
6 سال 9 ماه ago
بیات(11/0)
11 موضوع 0 پاسخ حسین طاهری's Avatar
آخرين ارسال: تعریف بحران رسانه ای
توسط حسین طاهری
6 سال 9 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
آقاملا(13/0)
13 موضوع 0 پاسخ محمدعلي رايدپور's Avatar
توسط محمدعلي رايدپور
6 سال 6 ماه ago
ذراتی(0/0)
احمدی(17/1)
17 موضوع 1 پاسخ مجتبي معين فر's Avatar
آخرين ارسال: كارنوشت
توسط مجتبي معين فر
6 سال 5 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
49 موضوع 0 پاسخ شیما اله مرادی's Avatar
آخرين ارسال: ارتباطات و انواع ان
توسط شیما اله مرادی
6 سال 1 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
10 موضوع 0 پاسخ طاهره فرجی آزاد's Avatar
آخرين ارسال: نظريه برجسته سازي
توسط طاهره فرجی آزاد
5 سال 2 ماه ago
پتگر(53/10)
خطیبی(0/0)
قندی(0/0)
53 موضوع 10 پاسخ ناهید انور خلیفه لو's Avatar
آخرين ارسال: ترجمه1
توسط ناهید انور خلیفه لو
6 سال 1 ماه ago
علمی(3/0)
3 موضوع 0 پاسخ محمدرضا تیموری's Avatar
آخرين ارسال: خلاصجامعه شناسی
توسط محمدرضا تیموری
6 سال 1 ماه ago
زاهدی(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
7 موضوع 0 پاسخ سید مرتضی میرصانع's Avatar
توسط سید مرتضی میرصانع
6 سال 1 ماه ago
مدیری(6/0)
احمدی(24/9)
30 موضوع 9 پاسخ محمد احمدی's Avatar
آخرين ارسال: تحقیق
توسط محمد احمدی
5 سال 3 هفته ago
4 موضوع 0 پاسخ شادی دیاب's Avatar
توسط شادی دیاب
6 سال 2 ماه ago
51 موضوع 10 پاسخ طیبه زارع's Avatar
توسط طیبه زارع
5 سال 2 ماه ago
9 موضوع 9 پاسخ بهاره عظیمی جوزانی's Avatar
توسط بهاره عظیمی جوزانی
6 سال 1 ماه ago
4 موضوع 5 پاسخ بهاره عظیمی جوزانی's Avatar
توسط بهاره عظیمی جوزانی
6 سال 1 ماه ago
آذری(6/0)
6 موضوع 0 پاسخ محمدعلي رايدپور's Avatar
آخرين ارسال: لكچر
توسط محمدعلي رايدپور
6 سال 1 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
کرمی(18/5)
24 موضوع 6 پاسخ معصومه مولایی's Avatar
آخرين ارسال: نشانه ها : خط فاصله ...
توسط معصومه مولایی
5 سال 1 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
16 موضوع 6 پاسخ محسن فاتح پور's Avatar
توسط محسن فاتح پور
5 سال 9 ماه ago
37 موضوع 0 پاسخ طیبه زارع's Avatar
توسط طیبه زارع
4 سال 9 ماه ago
30 موضوع 0 پاسخ طاهره فرجی آزاد's Avatar
آخرين ارسال: مصاحبه فردي
توسط طاهره فرجی آزاد
4 سال 9 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ ن ا's Avatar
توسط ن ا
5 سال 7 ماه ago
23 موضوع 2 پاسخ شادی دیاب's Avatar
توسط شادی دیاب
4 سال 8 ماه ago

موضوع در تالار: کاردانی