دوشنبه, 12 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***

0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
3 موضوع 0 پاسخ یوسف شیری's Avatar
آخرين ارسال: کارورزی1
توسط یوسف شیری
3 ماه 4 هفته ago
61 موضوع 26 پاسخ طیبه زارع's Avatar
توسط طیبه زارع
5 سال 11 ماه ago
5 موضوع 1 پاسخ علیرضا نیرومند's Avatar
توسط علیرضا نیرومند
1 هفته 2 روز ago
1 موضوع 0 پاسخ علیرضا مرتضوی فر's Avatar
آخرين ارسال: درس خبرنویسی
توسط علیرضا مرتضوی فر
7 سال 1 ماه ago
1 موضوع 1 پاسخ حسین طالب زاده's Avatar
آخرين ارسال: مصاحبه با مدیران
توسط حسین طالب زاده
7 سال 1 هفته ago
1 موضوع 0 پاسخ محمد سعید فرح بخش's Avatar
آخرين ارسال: نقد سوژه- خبرنگاری 4
توسط محمد سعید فرح بخش
7 سال 3 هفته ago
10 موضوع 0 پاسخ صولت شکوهی نیا's Avatar
آخرين ارسال: انواع نقد مطبوعاتی
توسط صولت شکوهی نیا
7 سال 2 هفته ago
بیات(11/0)
11 موضوع 0 پاسخ حسین طاهری's Avatar
آخرين ارسال: تعریف بحران رسانه ای
توسط حسین طاهری
7 سال 2 هفته ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
آقاملا(13/0)
13 موضوع 0 پاسخ محمدعلي رايدپور's Avatar
توسط محمدعلي رايدپور
6 سال 9 ماه ago
ذراتی(0/0)
احمدی(17/1)
17 موضوع 1 پاسخ مجتبي معين فر's Avatar
آخرين ارسال: كارنوشت
توسط مجتبي معين فر
6 سال 8 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
49 موضوع 0 پاسخ شیما اله مرادی's Avatar
آخرين ارسال: ارتباطات و انواع ان
توسط شیما اله مرادی
6 سال 4 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
10 موضوع 0 پاسخ طاهره فرجی آزاد's Avatar
آخرين ارسال: نظريه برجسته سازي
توسط طاهره فرجی آزاد
5 سال 5 ماه ago
پتگر(53/10)
خطیبی(0/0)
قندی(0/0)
53 موضوع 10 پاسخ ناهید انور خلیفه لو's Avatar
آخرين ارسال: ترجمه1
توسط ناهید انور خلیفه لو
6 سال 4 ماه ago
علمی(3/0)
3 موضوع 0 پاسخ محمدرضا تیموری's Avatar
آخرين ارسال: خلاصجامعه شناسی
توسط محمدرضا تیموری
6 سال 5 ماه ago
زاهدی(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
7 موضوع 0 پاسخ سید مرتضی میرصانع's Avatar
توسط سید مرتضی میرصانع
6 سال 5 ماه ago
مدیری(6/0)
احمدی(24/9)
30 موضوع 9 پاسخ محمد احمدی's Avatar
آخرين ارسال: تحقیق
توسط محمد احمدی
5 سال 4 ماه ago
4 موضوع 0 پاسخ شادی دیاب's Avatar
توسط شادی دیاب
6 سال 5 ماه ago
51 موضوع 10 پاسخ طیبه زارع's Avatar
توسط طیبه زارع
5 سال 5 ماه ago
9 موضوع 9 پاسخ بهاره عظیمی جوزانی's Avatar
توسط بهاره عظیمی جوزانی
6 سال 5 ماه ago
4 موضوع 5 پاسخ بهاره عظیمی جوزانی's Avatar
توسط بهاره عظیمی جوزانی
6 سال 5 ماه ago
آذری(6/0)
6 موضوع 0 پاسخ محمدعلي رايدپور's Avatar
آخرين ارسال: لكچر
توسط محمدعلي رايدپور
6 سال 5 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
کرمی(18/5)
24 موضوع 6 پاسخ معصومه مولایی's Avatar
آخرين ارسال: نشانه ها : خط فاصله ...
توسط معصومه مولایی
5 سال 5 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
17 موضوع 6 پاسخ احسان کارآموز راوری's Avatar
آخرين ارسال: جزوه
توسط احسان کارآموز راوری
3 هفته 1 روز ago
37 موضوع 0 پاسخ طیبه زارع's Avatar
توسط طیبه زارع
5 سال 1 هفته ago
40 موضوع 8 پاسخ مریم زبان دان's Avatar
آخرين ارسال: 28اردیبهشت /جلسه 6 خ ...
توسط مریم زبان دان
2 هفته 7 ساعت ago
5 موضوع 0 پاسخ طاهره کوپالی's Avatar
توسط طاهره کوپالی
2 هفته 12 ساعت ago
23 موضوع 2 پاسخ شادی دیاب's Avatar
توسط شادی دیاب
4 سال 11 ماه ago

موضوع در تالار: کاردانی