دوشنبه, 12 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***

0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
191 موضوع 7 پاسخ جیران نصیری's Avatar
آخرين ارسال: استاد انصاری
توسط جیران نصیری
2 هفته 6 روز ago
104 موضوع 7 پاسخ سلمی پتگر's Avatar
توسط سلمی پتگر
1 هفته 6 روز ago
26 موضوع 3 پاسخ محسن اسکندری's Avatar
آخرين ارسال: جلسه ششم 3 خرداد
توسط محسن اسکندری
1 هفته 1 روز ago
123 موضوع 6 پاسخ رها رمضانی's Avatar
توسط رها رمضانی
1 هفته 6 روز ago
99 موضوع 22 پاسخ ثریا رستمی's Avatar
آخرين ارسال: صرف فعل
توسط ثریا رستمی
6 سال 4 ماه ago
6 موضوع 2 پاسخ ساسان شریفی نوری's Avatar
آخرين ارسال: A Short poem Whit Rh ...
توسط ساسان شریفی نوری
6 سال 4 ماه ago
42 موضوع 7 پاسخ مهرزاد نقیبی's Avatar
توسط مهرزاد نقیبی
5 سال 5 ماه ago
80 موضوع 5 پاسخ آذر موسوي's Avatar
توسط آذر موسوي
5 سال 5 ماه ago
315 موضوع 262 پاسخ مریم کریم لو's Avatar
توسط مریم کریم لو
3 ساعت 58 دقيقه ago
215 موضوع 101 پاسخ سحر باقري's Avatar
آخرين ارسال: چهارشنبه هفتم خرداد
توسط سحر باقري
4 روز 14 ساعت ago
48 موضوع 0 پاسخ داریوش جوادی's Avatar
توسط داریوش جوادی
1 ماه 5 روز ago
207 موضوع 5 پاسخ مریم قلیچ خان's Avatar
آخرين ارسال: ترجمه letter 2
توسط مریم قلیچ خان
5 روز 18 ساعت ago
153 موضوع 0 پاسخ پریسا غفاری الهی کاشانی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه پنجم تاریخ 3/9 ...
توسط پریسا غفاری الهی کاشانی
1 روز 3 ساعت ago
260 موضوع 27 پاسخ شادی باقری's Avatar
آخرين ارسال: کاربینی
توسط شادی باقری
4 ماه 2 هفته ago
165 موضوع 319 پاسخ مائده مزرعه فراهانی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه ششم 11 خرداد
توسط مائده مزرعه فراهانی
8 ساعت 37 دقيقه ago
62 موضوع 53 پاسخ زهره چکنی's Avatar
آخرين ارسال: intonation
توسط زهره چکنی
5 سال 11 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
154 موضوع 386 پاسخ هانیه کاظمی کرکانی's Avatar
آخرين ارسال: 12 خرداد99. ساعت10 ت ...
توسط هانیه کاظمی کرکانی
3 ساعت 4 دقيقه ago
45 موضوع 28 پاسخ شیرین سعادت's Avatar
آخرين ارسال: جلسه چهارم 2/30 ساعت ...
توسط شیرین سعادت
1 هفته 3 روز ago
259 موضوع 32 پاسخ داریوش جوادی's Avatar
توسط داریوش جوادی
1 ماه 5 روز ago
14 موضوع 9 پاسخ سیده نهی حکاک's Avatar
آخرين ارسال: تعریف مدل
توسط سیده نهی حکاک
6 سال 1 ماه ago
14 موضوع 12 پاسخ شهره حسين پور's Avatar
آخرين ارسال: تاریخچه سینما
توسط شهره حسين پور
5 سال 1 روز ago
19 موضوع 0 پاسخ داریوش جوادی's Avatar
توسط داریوش جوادی
1 ماه 5 روز ago
168 موضوع 133 پاسخ مریم کریم لو's Avatar
آخرين ارسال: جلسه پنجم 2/29 ساعت ...
توسط مریم کریم لو
6 ساعت 35 دقيقه ago
جلالی(5/4)
5 موضوع 4 پاسخ زهرا جلالی's Avatar
توسط زهرا جلالی
5 سال 11 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
4 موضوع 0 پاسخ بیتا نفیسی's Avatar
آخرين ارسال: Improving your readi ...
توسط بیتا نفیسی
5 سال 7 ماه ago
9 موضوع 112 پاسخ مرجان محمدی آزاد's Avatar
توسط مرجان محمدی آزاد
12 ساعت 43 دقيقه ago
20 موضوع 44 پاسخ نسترن زرافشان's Avatar
آخرين ارسال: جلسه هفتم 8 خرداد
توسط نسترن زرافشان
3 روز 1 ساعت ago
7 موضوع 28 پاسخ پریسا غفاری الهی کاشانی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه چهارم3/11 ساعت ...
توسط پریسا غفاری الهی کاشانی
17 ساعت 3 دقيقه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
سلطانی(10/0)
10 موضوع 0 پاسخ حمیده زاهد's Avatar
آخرين ارسال: pray for comming Ima ...
توسط حمیده زاهد
5 سال 4 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
امینی(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
امینی(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
3 موضوع 0 پاسخ ویدا مهدی پور لسکوکلایه's Avatar
آخرين ارسال: کلاس های مجازی
توسط ویدا مهدی پور لسکوکلایه
1 ماه 2 هفته ago
1 موضوع 0 پاسخ خسرو اژدری مفرد's Avatar
آخرين ارسال: Political News
توسط خسرو اژدری مفرد
5 سال 4 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
رجا(15/46)
صفری(0/0)
15 موضوع 46 پاسخ محسن اسکندری's Avatar
آخرين ارسال: چلسه ششم 6 خرداد
توسط محسن اسکندری
5 روز 10 ساعت ago
7 موضوع 0 پاسخ فاطمه خلیلی's Avatar
آخرين ارسال: ترجمه اخبار سیاسی
توسط فاطمه خلیلی
5 سال 5 ماه ago
6 موضوع 0 پاسخ فرزانه محمودیان's Avatar
آخرين ارسال: project : translatin ...
توسط فرزانه محمودیان
5 سال 5 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
48 موضوع 78 پاسخ ویدا مهدی پور لسکوکلایه's Avatar
توسط ویدا مهدی پور لسکوکلایه
1 روز 14 ساعت ago
3 موضوع 9 پاسخ مهسا باقرپور's Avatar
توسط مهسا باقرپور
3 هفته 7 ساعت ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
18 موضوع 0 پاسخ حوریه ناطقی's Avatar
آخرين ارسال: project
توسط حوریه ناطقی
4 سال 11 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
آذری(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
آذری(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
آذری(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
3 موضوع 0 پاسخ فاطمه محمودی's Avatar
آخرين ارسال: Terms Performa
توسط فاطمه محمودی
5 سال 1 ماه ago
3 موضوع 0 پاسخ فاطمه محمودی's Avatar
آخرين ارسال: Medical Terminology
توسط فاطمه محمودی
5 سال 1 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
مرادی(11/2)
11 موضوع 2 پاسخ مهناز نوری پور's Avatar
آخرين ارسال: تاثیر دروغ در زندگی
توسط مهناز نوری پور
4 سال 11 ماه ago

موضوع در تالار: کارشناسی