چهارشنبه, 18 تیر 1399

 


0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
22 موضوع 16 پاسخ محسن اسکندری's Avatar
آخرين ارسال: جلسه دهم ۱۶ تیر
توسط محسن اسکندری
2 روز 2 ساعت ago
5 موضوع 2 پاسخ فائزه انصاریان's Avatar
آخرين ارسال: اصول نگارش 99/02/17
توسط فائزه انصاریان
1 ماه 1 هفته ago
9 موضوع 0 پاسخ پریسا غفاری الهی کاشانی's Avatar
آخرين ارسال: یازدهم تیر 98
توسط پریسا غفاری الهی کاشانی
1 هفته 1 روز ago
15 موضوع 12 پاسخ نفیسه  کریمی's Avatar
توسط نفیسه کریمی
2 هفته 2 روز ago
27 موضوع 4 پاسخ سریه علایی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه 12- سه شنبه- 99 ...
توسط سریه علایی
23 ساعت 11 دقيقه ago
117 موضوع 26 پاسخ پریسا غفاری الهی کاشانی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه چهاردهم 99/4/8 ...
توسط پریسا غفاری الهی کاشانی
1 هفته 2 روز ago
26 موضوع 1 پاسخ سیده محیا کوزه گری's Avatar
آخرين ارسال: ترجمه
توسط سیده محیا کوزه گری
5 سال 1 ماه ago
74 موضوع 9 پاسخ سریه علایی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه 12- چهارشنبه 99 ...
توسط سریه علایی
10 ساعت 28 دقيقه ago
35 موضوع 25 پاسخ سریه علایی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه 11- چهارشنبه 99 ...
توسط سریه علایی
10 ساعت 24 دقيقه ago
67 موضوع 25 پاسخ آرزو بابشی's Avatar
آخرين ارسال: idioms
توسط آرزو بابشی
6 سال 1 هفته ago
89 موضوع 130 پاسخ وحید زارعی نیا's Avatar
توسط وحید زارعی نیا
1 هفته 2 روز ago
24 موضوع 25 پاسخ سریه علایی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه 12- چهارشنبه 99 ...
توسط سریه علایی
10 ساعت 22 دقيقه ago
45 موضوع 37 پاسخ محسن اسکندری's Avatar
آخرين ارسال: جلسه سیزدهم 18 تیر
توسط محسن اسکندری
8 ساعت 4 دقيقه ago
21 موضوع 1 پاسخ محمد گیتی's Avatar
توسط محمد گیتی
2 هفته 3 روز ago
1 موضوع 0 پاسخ 's Avatar
آخرين ارسال: motivation
توسط
7 سال 1 ماه ago
16 موضوع 15 پاسخ وحید زارعی نیا's Avatar
توسط وحید زارعی نیا
5 روز 2 ساعت ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
24 موضوع 18 پاسخ آسیه قمرپور طالمی's Avatar
آخرين ارسال: translation of twlig ...
توسط آسیه قمرپور طالمی
6 سال 1 هفته ago
58 موضوع 59 پاسخ محسن اسکندری's Avatar
آخرين ارسال: جلسه پانزدهم 18 تیر
توسط محسن اسکندری
7 ساعت 31 دقيقه ago
جنابی(1/0)
1 موضوع 0 پاسخ امير اميدي's Avatar
آخرين ارسال: problems of translat ...
توسط امير اميدي
7 سال 1 ماه ago
جنابی(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
تقوی(3/0)
3 موضوع 0 پاسخ امير اميدي's Avatar
آخرين ارسال: problems of translat ...
توسط امير اميدي
7 سال 1 ماه ago
تقوی(2/0)
2 موضوع 0 پاسخ حسن الهی پرست's Avatar
آخرين ارسال: some of problem in t ...
توسط حسن الهی پرست
7 سال 1 ماه ago
15 موضوع 14 پاسخ محسن اسکندری's Avatar
توسط محسن اسکندری
6 ماه 2 هفته ago
1 موضوع 0 پاسخ حمیدرضا تیوای's Avatar
آخرين ارسال: ترجمه متون تجاری
توسط حمیدرضا تیوای
6 سال 7 ماه ago
رجا(0/0)
تیوای(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
2 موضوع 0 پاسخ خسرو اژدری مفرد's Avatar
آخرين ارسال: جزوه درسی commercial ...
توسط خسرو اژدری مفرد
6 سال 2 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ فرشید جدیدی's Avatar
آخرين ارسال: فرشید جدیدی
توسط فرشید جدیدی
7 سال 2 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
6 موضوع 0 پاسخ خسرو اژدری مفرد's Avatar
آخرين ارسال: جزوه university dipl ...
توسط خسرو اژدری مفرد
6 سال 2 ماه ago
تقوی(8/0)
8 موضوع 0 پاسخ بهنام بختیاری مهر's Avatar
توسط بهنام بختیاری مهر
6 سال 10 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ روزبه گیتو's Avatar
آخرين ارسال: Sample Exam Question ...
توسط روزبه گیتو
6 سال 11 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
119 موضوع 0 پاسخ سكينه بيكدلي's Avatar
آخرين ارسال: translation of news ...
توسط سكينه بيكدلي
6 سال 10 ماه ago
14 موضوع 2 پاسخ فرناز حمیدی's Avatar
توسط فرناز حمیدی
6 سال 10 ماه ago
35 موضوع 21 پاسخ hamid reza حمیدرضا کاکاوندkakavand's Avatar
توسط hamid reza حمیدرضا کاکاوندkakavand
4 روز 8 ساعت ago
12 موضوع 19 پاسخ پریسا غفاری الهی کاشانی's Avatar
آخرين ارسال: یازدهم تیر 98
توسط پریسا غفاری الهی کاشانی
1 هفته 1 روز ago
15 موضوع 40 پاسخ محسن اسکندری's Avatar
آخرين ارسال: جلسه چهاردهم 15 تیر
توسط محسن اسکندری
2 روز 23 ساعت ago
15 موضوع 14 پاسخ مونا حجازی فر's Avatar
آخرين ارسال: جلسه 11- 13 تیر ساعت ...
توسط مونا حجازی فر
7 ساعت 10 دقيقه ago
2 موضوع 0 پاسخ 's Avatar
آخرين ارسال: جزوه استاد ویلکی
توسط
6 سال 5 ماه ago
100 موضوع 17 پاسخ فرامرز حیدری's Avatar
توسط فرامرز حیدری
5 ماه 3 هفته ago
26 موضوع 3 پاسخ hamid reza حمیدرضا کاکاوندkakavand's Avatar
توسط hamid reza حمیدرضا کاکاوندkakavand
4 روز 8 ساعت ago
30 موضوع 10 پاسخ ساناز مینائی's Avatar
آخرين ارسال: فکر قوی
توسط ساناز مینائی
11 ساعت 20 دقيقه ago
قنبری(0/0)
اسدی(6/2)
نامی(0/0)
تقوی(0/0)
6 موضوع 2 پاسخ زینب ارجمند منافی's Avatar
آخرين ارسال: the second passage
توسط زینب ارجمند منافی
6 سال 2 ماه ago
2 موضوع 1 پاسخ افروز آرین فر's Avatar
آخرين ارسال: روانشناسی
توسط افروز آرین فر
5 سال 7 ماه ago
14 موضوع 18 پاسخ سمانه فردهفتخوانی's Avatar
توسط سمانه فردهفتخوانی
1 روز 8 ساعت ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
16 موضوع 0 پاسخ پریسا غفاری الهی کاشانی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه هفتم 99/4/12
توسط پریسا غفاری الهی کاشانی
5 روز 6 ساعت ago
14 موضوع 0 پاسخ زهرا میرزائی's Avatar
توسط زهرا میرزائی
3 روز 21 ساعت ago
14 موضوع 21 پاسخ محسن اسکندری's Avatar
آخرين ارسال: جلسه یازدهم 18تیر
توسط محسن اسکندری
8 ساعت 31 دقيقه ago
7 موضوع 0 پاسخ محسن اسکندری's Avatar
آخرين ارسال: جلسه دهم 18تیر
توسط محسن اسکندری
7 ساعت 33 دقيقه ago
8 موضوع 0 پاسخ وحيدرضا حسينيان's Avatar
آخرين ارسال: Translation of Busin ...
توسط وحيدرضا حسينيان
5 سال 6 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ نوشین نامی's Avatar
آخرين ارسال: متن رسانه
توسط نوشین نامی
5 سال 6 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
1 موضوع 0 پاسخ ساناز مینائی's Avatar
آخرين ارسال: ترجمه
توسط ساناز مینائی
2 هفته 2 روز ago
2 موضوع 0 پاسخ زهرا نوروزی's Avatar
توسط زهرا نوروزی
5 سال 3 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
سلطانی(26/0)
تقوی(0/0)
26 موضوع 0 پاسخ زهرا صفری's Avatar
آخرين ارسال: Political Expression ...
توسط زهرا صفری
5 سال 2 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ نوشین نامی's Avatar
آخرين ارسال: متن حقوقی
توسط نوشین نامی
5 سال 2 ماه ago
تقوی(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال

موضوع در تالار: کاردانی