سه شنبه, 06 اسفند 1398

 


3 موضوع 1 پاسخ مریم علی اکبرقاجار's Avatar
آخرين ارسال: Sentences
توسط مریم علی اکبرقاجار
6 سال 2 ماه ago
17 موضوع 3 پاسخ زهرا فروزش's Avatar
آخرين ارسال: modal verbs
توسط زهرا فروزش
5 سال 1 ماه ago
102 موضوع 11 پاسخ زهرا فروزش's Avatar
آخرين ارسال: Using Basic Articles
توسط زهرا فروزش
5 سال 1 ماه ago
26 موضوع 1 پاسخ سیده محیا کوزه گری's Avatar
آخرين ارسال: ترجمه
توسط سیده محیا کوزه گری
4 سال 8 ماه ago
62 موضوع 0 پاسخ نوشین نامی's Avatar
آخرين ارسال: موضوع گفتگو
توسط نوشین نامی
5 سال 1 ماه ago
24 موضوع 19 پاسخ سیده ژاله خطیبی's Avatar
آخرين ارسال: Basic Tactics (Unit ...
توسط سیده ژاله خطیبی
5 سال 8 ماه ago
67 موضوع 25 پاسخ آرزو بابشی's Avatar
آخرين ارسال: idioms
توسط آرزو بابشی
5 سال 7 ماه ago
78 موضوع 44 پاسخ پروین مشتاقی's Avatar
آخرين ارسال: a
توسط پروین مشتاقی
5 سال 7 ماه ago
12 موضوع 0 پاسخ پری نصیحتی تکلمی's Avatar
آخرين ارسال: Appearance
توسط پری نصیحتی تکلمی
4 سال 9 ماه ago
30 موضوع 20 پاسخ سیده ژاله خطیبی's Avatar
آخرين ارسال: The Time of Noruz
توسط سیده ژاله خطیبی
5 سال 8 ماه ago
5 موضوع 0 پاسخ لیلا عظیمی's Avatar
آخرين ارسال: مطلب علمی
توسط لیلا عظیمی
6 سال 2 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ 's Avatar
آخرين ارسال: motivation
توسط
6 سال 8 ماه ago
2 موضوع 0 پاسخ سعیده مشایخی کلش's Avatar
آخرين ارسال: Idioms
توسط سعیده مشایخی کلش
6 سال 9 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
24 موضوع 18 پاسخ آسیه قمرپور طالمی's Avatar
آخرين ارسال: translation of twlig ...
توسط آسیه قمرپور طالمی
5 سال 8 ماه ago
42 موضوع 17 پاسخ الهام حیرت سجادی's Avatar
آخرين ارسال: I S LA M
توسط الهام حیرت سجادی
5 سال 7 ماه ago
جنابی(1/0)
1 موضوع 0 پاسخ امير اميدي's Avatar
آخرين ارسال: problems of translat ...
توسط امير اميدي
6 سال 9 ماه ago
جنابی(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
تقوی(3/0)
3 موضوع 0 پاسخ امير اميدي's Avatar
آخرين ارسال: problems of translat ...
توسط امير اميدي
6 سال 9 ماه ago
تقوی(2/0)
2 موضوع 0 پاسخ حسن الهی پرست's Avatar
آخرين ارسال: some of problem in t ...
توسط حسن الهی پرست
6 سال 9 ماه ago
15 موضوع 14 پاسخ محسن اسکندری's Avatar
توسط محسن اسکندری
2 ماه 2 روز ago
1 موضوع 0 پاسخ حمیدرضا تیوای's Avatar
آخرين ارسال: ترجمه متون تجاری
توسط حمیدرضا تیوای
6 سال 3 ماه ago
رجا(0/0)
تیوای(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
2 موضوع 0 پاسخ خسرو اژدری مفرد's Avatar
آخرين ارسال: جزوه درسی commercial ...
توسط خسرو اژدری مفرد
5 سال 10 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ فرشید جدیدی's Avatar
آخرين ارسال: فرشید جدیدی
توسط فرشید جدیدی
6 سال 9 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
6 موضوع 0 پاسخ خسرو اژدری مفرد's Avatar
آخرين ارسال: جزوه university dipl ...
توسط خسرو اژدری مفرد
5 سال 10 ماه ago
تقوی(8/0)
8 موضوع 0 پاسخ بهنام بختیاری مهر's Avatar
توسط بهنام بختیاری مهر
6 سال 5 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ روزبه گیتو's Avatar
آخرين ارسال: Sample Exam Question ...
توسط روزبه گیتو
6 سال 7 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
119 موضوع 0 پاسخ سكينه بيكدلي's Avatar
آخرين ارسال: translation of news ...
توسط سكينه بيكدلي
6 سال 5 ماه ago
14 موضوع 2 پاسخ فرناز حمیدی's Avatar
توسط فرناز حمیدی
6 سال 6 ماه ago
20 موضوع 20 پاسخ سیده ژاله خطیبی's Avatar
آخرين ارسال: Football
توسط سیده ژاله خطیبی
5 سال 8 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
2 موضوع 0 پاسخ مریم شربیان اخلاص's Avatar
آخرين ارسال: Working women
توسط مریم شربیان اخلاص
6 سال 2 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
2 موضوع 0 پاسخ 's Avatar
آخرين ارسال: جزوه استاد ویلکی
توسط
6 سال 1 ماه ago
100 موضوع 17 پاسخ فرامرز حیدری's Avatar
توسط فرامرز حیدری
1 ماه 1 هفته ago
10 موضوع 2 پاسخ سيده سميه فرازاني's Avatar
آخرين ارسال: Iran foreign Ministe ...
توسط سيده سميه فرازاني
5 سال 1 ماه ago
21 موضوع 0 پاسخ مسعود هجرتي's Avatar
آخرين ارسال: dubai
توسط مسعود هجرتي
5 سال 1 ماه ago
قنبری(0/0)
اسدی(6/2)
نامی(0/0)
تقوی(0/0)
6 موضوع 2 پاسخ زینب ارجمند منافی's Avatar
آخرين ارسال: the second passage
توسط زینب ارجمند منافی
5 سال 10 ماه ago
2 موضوع 1 پاسخ افروز آرین فر's Avatar
آخرين ارسال: روانشناسی
توسط افروز آرین فر
5 سال 2 ماه ago
5 موضوع 0 پاسخ امید انصاری's Avatar
آخرين ارسال: انگلیسی به فارسی
توسط امید انصاری
5 سال 8 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
9 موضوع 0 پاسخ زهرا میرزایی's Avatar
آخرين ارسال: accident
توسط زهرا میرزایی
10 ماه 1 هفته ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
8 موضوع 0 پاسخ وحيدرضا حسينيان's Avatar
آخرين ارسال: Translation of Busin ...
توسط وحيدرضا حسينيان
5 سال 1 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ نوشین نامی's Avatar
آخرين ارسال: متن رسانه
توسط نوشین نامی
5 سال 2 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
2 موضوع 0 پاسخ زهرا نوروزی's Avatar
توسط زهرا نوروزی
4 سال 11 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
سلطانی(26/0)
تقوی(0/0)
26 موضوع 0 پاسخ زهرا صفری's Avatar
آخرين ارسال: Political Expression ...
توسط زهرا صفری
4 سال 9 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ نوشین نامی's Avatar
آخرين ارسال: متن حقوقی
توسط نوشین نامی
4 سال 9 ماه ago
تقوی(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال

موضوع در تالار: کاردانی