یکشنبه, 27 مرداد 1398

 سربرگ تالار

این مکان جهت اطلاع رسانی برنامه ها و سخنان مدیر گروه خبرنگاری سرکار خانم آقاملا با دانشجویان و مدرسان می باشد .

موضوع در تالار: مدیر گروه خبرنگاری

There are no topics to display.
مدیران انجمن: فاطمه السادت نبی یان