چهارشنبه, 07 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***

0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
5 موضوع 1 پاسخ ساناز مینائی's Avatar
آخرين ارسال: اصول نگارش 99/02/17
توسط ساناز مینائی
1 هفته 1 روز ago
6 موضوع 0 پاسخ پریسا غفاری الهی کاشانی's Avatar
آخرين ارسال: چهارشنبه هفتم خرداد
توسط پریسا غفاری الهی کاشانی
21 ساعت 6 دقيقه ago
11 موضوع 7 پاسخ نفیسه  کریمی's Avatar
توسط نفیسه کریمی
1 هفته 1 روز ago
17 موضوع 3 پاسخ زهرا فروزش's Avatar
آخرين ارسال: modal verbs
توسط زهرا فروزش
5 سال 4 ماه ago
107 موضوع 16 پاسخ پریسا غفاری الهی کاشانی's Avatar
آخرين ارسال: جلسه چهارم 2/29 ساعت ...
توسط پریسا غفاری الهی کاشانی
1 هفته 15 ساعت ago
26 موضوع 1 پاسخ سیده محیا کوزه گری's Avatar
آخرين ارسال: ترجمه
توسط سیده محیا کوزه گری
4 سال 11 ماه ago
67 موضوع 6 پاسخ سریه علایی's Avatar
توسط سریه علایی
1 هفته 15 ساعت ago
24 موضوع 19 پاسخ سیده ژاله خطیبی's Avatar
آخرين ارسال: Basic Tactics (Unit ...
توسط سیده ژاله خطیبی
5 سال 11 ماه ago
67 موضوع 25 پاسخ آرزو بابشی's Avatar
آخرين ارسال: idioms
توسط آرزو بابشی
5 سال 11 ماه ago
85 موضوع 63 پاسخ سیده زهرا موسوی نژاد's Avatar
توسط سیده زهرا موسوی نژاد
2 روز 8 ساعت ago
17 موضوع 15 پاسخ حورا رکاب گردان's Avatar
توسط حورا رکاب گردان
10 ساعت 19 دقيقه ago
38 موضوع 27 پاسخ محسن اسکندری's Avatar
آخرين ارسال: جلسه ششم 3 خرداد
توسط محسن اسکندری
3 روز 12 ساعت ago
15 موضوع 1 پاسخ محمد گیتی's Avatar
توسط محمد گیتی
6 روز 18 ساعت ago
1 موضوع 0 پاسخ 's Avatar
آخرين ارسال: motivation
توسط
6 سال 11 ماه ago
9 موضوع 9 پاسخ وحید زارعی نیا's Avatar
توسط وحید زارعی نیا
1 هفته 2 روز ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
24 موضوع 18 پاسخ آسیه قمرپور طالمی's Avatar
آخرين ارسال: translation of twlig ...
توسط آسیه قمرپور طالمی
5 سال 11 ماه ago
47 موضوع 42 پاسخ مهرزاد زربخش's Avatar
توسط مهرزاد زربخش
9 ساعت 26 دقيقه ago
جنابی(1/0)
1 موضوع 0 پاسخ امير اميدي's Avatar
آخرين ارسال: problems of translat ...
توسط امير اميدي
7 سال 1 هفته ago
جنابی(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
تقوی(3/0)
3 موضوع 0 پاسخ امير اميدي's Avatar
آخرين ارسال: problems of translat ...
توسط امير اميدي
7 سال 1 هفته ago
تقوی(2/0)
2 موضوع 0 پاسخ حسن الهی پرست's Avatar
آخرين ارسال: some of problem in t ...
توسط حسن الهی پرست
7 سال 1 هفته ago
15 موضوع 14 پاسخ محسن اسکندری's Avatar
توسط محسن اسکندری
5 ماه 4 روز ago
1 موضوع 0 پاسخ حمیدرضا تیوای's Avatar
آخرين ارسال: ترجمه متون تجاری
توسط حمیدرضا تیوای
6 سال 6 ماه ago
رجا(0/0)
تیوای(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
2 موضوع 0 پاسخ خسرو اژدری مفرد's Avatar
آخرين ارسال: جزوه درسی commercial ...
توسط خسرو اژدری مفرد
6 سال 1 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ فرشید جدیدی's Avatar
آخرين ارسال: فرشید جدیدی
توسط فرشید جدیدی
7 سال 3 هفته ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
6 موضوع 0 پاسخ خسرو اژدری مفرد's Avatar
آخرين ارسال: جزوه university dipl ...
توسط خسرو اژدری مفرد
6 سال 1 ماه ago
تقوی(8/0)
8 موضوع 0 پاسخ بهنام بختیاری مهر's Avatar
توسط بهنام بختیاری مهر
6 سال 8 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ روزبه گیتو's Avatar
آخرين ارسال: Sample Exam Question ...
توسط روزبه گیتو
6 سال 10 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
119 موضوع 0 پاسخ سكينه بيكدلي's Avatar
آخرين ارسال: translation of news ...
توسط سكينه بيكدلي
6 سال 9 ماه ago
14 موضوع 2 پاسخ فرناز حمیدی's Avatar
توسط فرناز حمیدی
6 سال 9 ماه ago
20 موضوع 20 پاسخ سیده ژاله خطیبی's Avatar
آخرين ارسال: Football
توسط سیده ژاله خطیبی
5 سال 11 ماه ago
7 موضوع 16 پاسخ سمانه فردهفتخوانی's Avatar
توسط سمانه فردهفتخوانی
6 روز 16 ساعت ago
8 موضوع 25 پاسخ حورا رکاب گردان's Avatar
آخرين ارسال: جلسه ششم 1 خرداد
توسط حورا رکاب گردان
17 ساعت 52 دقيقه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
2 موضوع 0 پاسخ 's Avatar
آخرين ارسال: جزوه استاد ویلکی
توسط
6 سال 4 ماه ago
100 موضوع 17 پاسخ فرامرز حیدری's Avatar
توسط فرامرز حیدری
4 ماه 1 هفته ago
10 موضوع 2 پاسخ سيده سميه فرازاني's Avatar
آخرين ارسال: Iran foreign Ministe ...
توسط سيده سميه فرازاني
5 سال 5 ماه ago
21 موضوع 0 پاسخ مسعود هجرتي's Avatar
آخرين ارسال: dubai
توسط مسعود هجرتي
5 سال 4 ماه ago
قنبری(0/0)
اسدی(6/2)
نامی(0/0)
تقوی(0/0)
6 موضوع 2 پاسخ زینب ارجمند منافی's Avatar
آخرين ارسال: the second passage
توسط زینب ارجمند منافی
6 سال 1 ماه ago
2 موضوع 1 پاسخ افروز آرین فر's Avatar
آخرين ارسال: روانشناسی
توسط افروز آرین فر
5 سال 5 ماه ago
5 موضوع 0 پاسخ امید انصاری's Avatar
آخرين ارسال: انگلیسی به فارسی
توسط امید انصاری
5 سال 11 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
9 موضوع 0 پاسخ زهرا میرزایی's Avatar
آخرين ارسال: accident
توسط زهرا میرزایی
1 سال 1 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
8 موضوع 0 پاسخ وحيدرضا حسينيان's Avatar
آخرين ارسال: Translation of Busin ...
توسط وحيدرضا حسينيان
5 سال 4 ماه ago
1 موضوع 0 پاسخ نوشین نامی's Avatar
آخرين ارسال: متن رسانه
توسط نوشین نامی
5 سال 5 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
2 موضوع 0 پاسخ زهرا نوروزی's Avatar
توسط زهرا نوروزی
5 سال 2 ماه ago
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال
سلطانی(26/0)
تقوی(0/0)
26 موضوع 0 پاسخ زهرا صفری's Avatar
آخرين ارسال: Political Expression ...
توسط زهرا صفری
5 سال 2 هفته ago
1 موضوع 0 پاسخ نوشین نامی's Avatar
آخرين ارسال: متن حقوقی
توسط نوشین نامی
5 سال 3 هفته ago
تقوی(0/0)
0 موضوع 0 پاسخ بدون ارسال

موضوع در تالار: کاردانی