یکشنبه, 06 بهمن 1398

 کسب و کار به شیوه بیل گیتز

4790 52bd9fbd3d3cd«بيل گيتز» رييس شركت مايكروسافت ، ثروتمندترين مرد جهان و از ديد بسياري از كارشناسان سمبلي از تقابل دانش فني و مديريت صحيح است. وي كه همراه با شريك هميشگي و دوستش «پل آلن» شركت مايكروسافت را تاسيس كرد ، از سن 12 سالگي شيفته كامپيوتر و از تيزهوش ترين دانش آموزان مدرسه خصوصي و نخبه گراي «ليك سايد» بود . اشتياق او به كامپيوتر آن قدر قوي بود كه بارها اين امر مخالفت والدينش را برانگيخت بطوري كه يك سال فعاليت هاي او را متوقف كردند. والدين گيتز معتقد بودند كه وي بايد به دانشگاه هاروارد برود تا رشته حقوق را-كه پدرش نيز در آن تحصيل كرده بود - دنبال كند ....
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (http___uast13.pdf)کسب و کار به شیوه بیل گیتز 60 kB
نويسنده :

این کاربر مطلب منتشر شده دارد.