دوشنبه, 20 مرداد 1399

 

*** پذیرش دانشجو   بدون کنکور  در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی***309217399180926018 copy mohem copyهمین حالا با مشاورین ما تماس بگیردید، تلفن:  86037553-88930537- 09124370659309217399180926018 copy***mohem copyثبت نام ( امکان سنجی ) آغاز شد309217399180926018 copy*** پذیرش دانشجو   بدون کنکور  در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی***309217399180926018 copy mohem copyهمین حالا با مشاورین ما تماس بگیردید، تلفن:  86037553-88930537- 09124370659309217399180926018 copy***mohem copyثبت نام ( امکان سنجی ) آغاز شد309217399180926018 copy
Presidential candidates focus on youth unemployment

According to a census conducted in 2011 the number of young population in Iran had have said they have plans to resolve youth unemployment
Due to the fact that employment and marriage are the major problems of the youth , the presidential candidates have mostly focused on these two matters.

The candidate Hassan Rowhani calls the youth the great assets for the country`s development and says. The approach towards the youth issue in social arenas should undergo drastic changes in policy-making and planning, and we must see these main national assets as an opportunity.
Rowhani says every individual in the society, particularly the youth, should actively participate in all country`s affaires. And its essential to pave the way for such participation an all scens.

Today there are both spiritual(capabilities)and material resourses in the country and one of them is youth. Every young man can create a job himself provide that these potentials are applied fully. saeed jalili, another candidate. Says

 

تمرکز نامزد های ریاست جمهوری بر بیکاری جوانان:
بنابر نتایج سر شماری انجام شده در سال 2011 تعداد جمعیت جوانان به بیست و چهار میلیون و پنجاه و نه هزار نفر رسیده است. بهمین دلیل نامزد های ریاست جمهوری گفته اند که بستهای پیشنهادی برای حل معضل بیکاری جوانان دارند
با توجه به این واقعیت که ازدواج و اشتغال مشکل اصلی جوانان است نامزد های ریاست جمهوری به صورت عمده روی این دو معضل تاکید داشتند

به گفته ی حسن روحانی(در مقام نامزدی ریاست جمهوری)جوانان به عنوان سرمایه های عظیم برای کشور محسوب شده که میبایست ان را مغتنم شمرد وی رویکرد به دغدغه جوانان در عرصه های اجتماعی را مستلزم تغییرات اساسی در امر سیاست گذاری و برنامه ریزی قلمداد کرد

روحانی چنین اصرار کرد که هر فرد جامعه بویژه جوانان باید فعالانه در تمام امور کشور شرکت کنند و هموار کردن راه برای مشارکت انان در تمام صحنه ها امری ضروری است

سعید جلیلی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت:دو منبع مادی و معنوی در کشور وجود دارد که یکی از انان جوانان هستند هر جوانی میتواند برای خود شغل ایجاد کند مشروط بر انکه این پتانسیل در ان ها وجود داشته باشد.


Census:سرشماری
Presidential:ریاست جمهوری
Due to:با توجه
Approach: رویکرد
Drastic:جدی
Policy: مصلحت اندیشی
Making: ساخت
Planning: برنامه
Affaires:امور
Pave the way: هموار کردن راه
Participate:مشارکت داشتن
Spiritual:معنوی
Material: مادی
Candidates: نامزدها
استاد راهنما:خانم رجا
ترجمه شده توسط:اقایان انصاری,جعفری,بایگان
خانم ها علوی,بادلی,گروسین