دوشنبه, 20 مرداد 1399

 

*** پذیرش دانشجو   بدون کنکور  در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی***309217399180926018 copy mohem copyهمین حالا با مشاورین ما تماس بگیردید، تلفن:  86037553-88930537- 09124370659309217399180926018 copy***mohem copyثبت نام ( امکان سنجی ) آغاز شد309217399180926018 copy*** پذیرش دانشجو   بدون کنکور  در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی***309217399180926018 copy mohem copyهمین حالا با مشاورین ما تماس بگیردید، تلفن:  86037553-88930537- 09124370659309217399180926018 copy***mohem copyثبت نام ( امکان سنجی ) آغاز شد309217399180926018 copy
How to deal with garbage in Tehran


Over the last two decades, Tehran’s population has grown rapidly and it has created many problems for its residents.

One of the major challenges of this megacity, in addition to traffic congestion and air pollution, is how to deal with huge amount of garbage produced.

One main problem related to Tehran's rapid population growth has been where and how to dispose of the daily waste.

So where does Tehran's garbage go? Well, over the last forty years more than 95 percent of garbage in Tehran has been taken to the Kahrizak landfill, 30 kilometers southeast of the city, but there are major problems associated with continuing to rely on this site.

An expert in environment management, Morteza Rahmanzadeh, says 75 percent of the organic waste could be recycled and turned into compost.

In an interview conducted recently with the Persian service of the Mehr News Agency, he said, “One of the major challenges of Tehran Municipality is collection, transportation and burial of 7,800,000 kilogram of Tehran garbage which is carried out by employing both manpower and modern technology.

He went on to say that by educating people properly “we can take a giant step toward reducing the amount of garbage.”

He said the citizens of the country should get educated in separating wet and dry waste and the process should start at their very own kitchen.

If wet garbage gets separated from dry waste before it hits the dumpster, the process of recycling gets easier and more cost effective for the municipality to manage waste, he said.

He said that if other items such as paper, plastic, glasses and other unpolluted wastes are separated from the get-go, the whole process of disposal will drastically improve.


چگونگی مقابله با زباله ها در تهران

در طول دو دهه گذشته، جمعیت تهران بسرعت رشد کرده و مشکلات زیادی را برای ساکنان آن بوجود آورده است.
علاوه بر تراکم ترافیک و آلودگی هوا، یکی از چالش های عمده این کلان شهر، چگونگی برای مقابله با مقدار عظیمی از زباله تولید شده است.

اینکه بتوان چگونه و کجا از شر این زباله ها خلاص شد همواره یکی از معضلات اصلی تهران بوده است.

پس زباله های تهران به کجا میروند؟ خوب، بیش از 95 درصد زباله ها در 40 سال گذشته به محل دفن زباله کهریزک در 30 کیلومتری جنوب شرقی تهران برده شده است. اما مشکلات عمده ای در ادامه تکیه بر این مکان وجود دارد.

مرتضی رحمانزاده، یکی از متخصصان مدیریت محیط زیست میگوید: بیش از 75 درصد از زباله های زیست محیطی را می توان به کود عالی تبدیل کرد.

وی در مصاحبه ای که اخیرا با بخش فارسی خبرگزاری مهر انجام شده، گفت: "یکی از چالش های عمده شهرداری تهران جمع آوری، حمل و نقل و دفن7،800،000 کیلوگرم از زباله تهران با به کارگیری نیروی انسانی و تکنولوژی مدرن می باشد.

او در ادامه گفت: که با آموزش صحیح مردم "ما می توانیم گامی بزرگ در جهت کاهش زباله برداریم".

وی گفت: شهروندان تهران باید برای جداسازیه زباله های خشک و تر آموزش داده شوند و این روند باید از آشپزخانه خودشان شروع شود.

او همچنین افزود: اگر زباله های تر از زباله های خشک قبل از وارد شدن به زباله دان جدا شوند، فرآیند بازیافت و مدیریت آن برای شهرداری آسانتر و بصرفه تر خواهد بود.

وی افزود: اگر موارد دیگر مانند کاغذ، پلاستیک، شیشه و سایر مواد زائد غیرآلوده در همان ابتدا از هم جدا شوند، تمام فرایند دفع بهبود چشم گیری خواهد یافت.

استاد راهنما:
سرکار خانم پانته آ رجاء

گروه مترجمین:
قاسم حسینی
پریوش غنی شجره
ناهید محمودی
عبدالجلیل کلته
مجتبی خدابخش
حمید جوادی
علیرضا اشتری پور

 

The Expressions of the News:

Decade: دهه
Population: جمعیت
Megacity: کلان شهر
Traffic Congestion: تراکم ترافیک
Air Pollution: آلودگی هوا
Garbage: زباله
Landfill: محل دفن زباله
Environment Management: مدیریت زیست محیطی
Recycle: بازچرخ
Compost: کود عالی
Municipality: شهرداری
Transportation: حمل و نقل
Manpower: نیروی انسانی
Dumpster: زباله دانی
Get-go: از ابتدا – از آغاز
Disposal: از بین بردن