پنج شنبه, 16 مرداد 1399

 

*** پذیرش دانشجو   بدون کنکور  در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی***309217399180926018 copy mohem copyهمین حالا با مشاورین ما تماس بگیردید، تلفن:  86037553-88930537- 09124370659309217399180926018 copy***mohem copyثبت نام ( امکان سنجی ) آغاز شد309217399180926018 copy*** پذیرش دانشجو   بدون کنکور  در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی***309217399180926018 copy mohem copyهمین حالا با مشاورین ما تماس بگیردید، تلفن:  86037553-88930537- 09124370659309217399180926018 copy***mohem copyثبت نام ( امکان سنجی ) آغاز شد309217399180926018 copy
دانشجوی نمونه

انتخاب دانشجوی نمونه 

هدف از انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه علمی کاربردی تقویت روحیه خودباوری ، ایجاد رقابت سالم و شور نشاط علمی ، افزایش هویت بخشی به رسالت دانشجویان علمی کاربردی ، کشف استعداد ها و تعمیق انگیزه پژوهش به تهذیب و پایبندی به اصول و ارزشهای والای انسانی در میان دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد .

تعاریف  

دانشجوی نمونه :

دانشجوی نمونه دانشجویی است که به لحاظ امتیازات کسب شده در بخش های آموزش، پژوهشی و فناوری، کارآفرینی، فرهنگی، ورزشی، هنری، سیاسی، اجتماعی و ایثارگری و شئونات دانشجویی، برتر از دیگران بوده و سرآمد دانشجویان دیگر باشد

نوآوری :

فرآیند اجرای خلاقیت با تحقق بخشیدن و عملیاتی کردن ایده های نو یعنی تبدیل خلاقیت به نتیجه عینی است.

کارآفرینی :

فرایندی است که فرد کارآفرین با ایده های نو و خلاقی و شناسایی فرصتهای جدید به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی و یا بهبود ساختار تولید که توام با پذیرش مخاطرات مالی، روانی و دریافت منافع مالی و رضایتمندی شخص و استقلال می باشد مبادرت می ورزد .

اختراع :

طرح های اختراعی ظهور علمی ایده جدیدی است که موضوع یا محصولی را که قبلا وجود نداشته است را بوجود می آورد. اختراعات یا اکتشافات ثبت شده باید توسط سازمان پژوهشهای علمی- صنعتی ایران، دبیرخانه جشنواره خوارزمی، ابن سینا، رازی، فارابی، جشنواره ملی اختراعات و ابتکارات دانشگاه جامع علمی - کاربردی و با سایر جشنواره های مورد قبول وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تایید شده باشد.

مرحله نیمه صنعتی : 

به مرحله ای از طرح های تحقیقاتی اطلاق می شود که پس از پایان مرحله نمونه سازی به اجرا درآمده و نتیجه حاصل از نمونه سازی برای ساخت تعداد محدودی از محصول به منظور کسب اطلاعات لازم جهت تولید انبوه به کار گرفته شود .

پژوهش :

شامل کاوشهای اصیل و بدیع در مرزهای دانش با هرنوع کاوشی با بهره گیری از دانش کنونی و به منظور کسب آگاهی از فرآیند جدید، برای رفع ضرورت و کاربرد ویژه و یا به منظور تولید مواد، فرآورده هاء وسایل. ابزار، فرآیندها و روش های جدید و یا بهبود آنها صورت گیرد.


طرح کسب و کار :(Business Plan )

یک طرح که شامل جزئیات یک کسب و کار است و در آن ایده دانشجو به صورت تجاری و کاربردی در می آید و تمامی ابعاد بازار از جمله مسائل اقتصادی و مالی آن لحاظ می گردد .

شرایط شرکت کنندگان 

* دانشجو بایستی حداقل یک نیم سالی را گذرانده باشد. 
*معدل کل دانشجو برای مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته حداقل ۱۴ می باشد.
* دانشجو در محل تحصیل از حسن شهرت اخلاقی ، تعهدات شرعی و ظواهر اسلامی برخوردار باشد و حداقل 3 امتیاز را کسب نموده تا بتوانند در این رقابت شرکت نمایند .
* دانشجویان هریک از مقاطع تحصیلی ، می بایست حداقل امتیاز بخش پژوهشی و فناوری را جهت شرکت در این رقابت اخذ نمایند .
* دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی می بایست حداقل 10 امتیاز از بخش فرهنگی ، هنری اخذ نموده تا بتوانند در این رقابت شرکت کنند .
* دانشجو نباید در طول دوره تحصیلی مربوطه دارای تخلفات انضباطی در دانشگاه یا مرجع قانونی ذیربط باشد .
* دانشجویانی که فارغ التحصیل همان سال تحصیلی می باشند نیز می توانند در این رقابت شرکت نمایند .

- تبصره 1 : دانشجویان در هر مقطع یکبار می توانند به عنوان دانشجوی نمونه انتخاب شوند .
- تبصره 2 : ارائه تاییده برای کلیه فعالیت های آموزشی ، پژوهشی ، فناوری و فرهنگی ضروری است .
- تبصره 3 : ارائه مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامی و گواهی در دست چاپ بودن از چاپخانه برای کلیه تالیفات ، ترجمه و گردآوری ضروری است .

تذکر 1 : دانشجویان گروه های آموزشی چهارگانه صنعت ، کشاورزی ، خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر به هنگام اعمال امتیازات هر بند در گروه مربوطه خود مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهند گرفت 
نويسنده : محمدرضا رستگار

مدیر سایت