جمعه, 30 مهر 1400

 


صفحه مشخصات کاربری پوریا پیغام
پوریا پیغام
52
2
-
دانشجو
دانشجو
0
2 سال قبل
2 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

پوریا پیغام
پوریا
پیغام
تبلیغات تجاری
کارشناسی

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2019/06/02 19:46:39برنامه بازاریابی کوکاکولاامینیان139
2019/05/27 15:28:11برنامه ریزی و استراتژی تبلیغاتی شرکت کوکا کولاامینیان59

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>