چهارشنبه, 26 تیر 1398

 

***یادداشت روز***

99 به اطلاع دانشجویان می رساند اطلاعیه معرفی به استاد در سایت مرکز بارگزاری شده است و مهلت درخواست معرفی  به استاد جهت فارغ التحصیلی در تابستان 98  تا پایان تیرماه می باشد.لازم به ذکر است هرگونه تاخیر در انجام وظایف برای اخذ و امتحان درس معرفی به استاد و به تبع آن عدم فارغ التحصیلی در ترم جاری به عهده خود دانشجو می باشد.

99 
به اطلاع دانشجویان می رساند بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال تابستان 98-97 در سامانه هم آوا تمدید شده است .البته با توجه به عدم اطلاع رسانی ،مشخص نیست این بازه زمانی تا چه تاریخی می باشد.

99 به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان 98 درس اخذ نموده اند می رسانیم با توجه به کوتاه بودن نیمسال تابستان کلیه دروس دو واحدی که 2ساعته می باشد یه صورت کلاس 4ساعته برگزار می گردد


صفحه مشخصات کاربری مجید قاسمی خلعت
مجید قاسمی خلعت
4645
37
-
ناظم
ناظم
0
5 سال قبل
5 سال قبل
5 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

مجید قاسمی خلعت
مجید
قاسمی خلعت
کلیه دروس مدیریت از قبیل : مبانی سازمانی ، کارآفرینی ، بودجه ریزی ، مدیریت عمومی ، و غیره و دروس تبلیغات از قبیل : مدیریت تبلیغات ، اصول و فنون تبلیغات ، تبلیغات مجازی ، روش های تولید تبلیغات رسانه ای و غیره
MBE
بررسی تاثیر همسوسازی سرمایه های نامشهود بر تحقق استراتژی بر اساس کارت امتیازی متوازن
مهارتهای مسئله یابی و تصمیم گیری - بورس کالاهای فرهنگی و هنری ( بورس )
عضو انجمن مدیریت استراتژیک ایران - معاون اداره کل امور اجرایی قوه قضاییه
تدریس در دانشگاه پیام نور تهران غرب - تدریس در دانشگاه علمی کاربردی قوه قضاییه . - تدریس در دانشگاه علمی کاربردی سردفتران ونک - تدریس در دانشگاه علمی کاربردی واحد 11 -تدریس در دانشگاه علمی کاربردی واحد 31 - تدریس در دانشگاه علمی کاربردی واحد 23 - تدریس در دانشگاه علمی کاربردی واحد 15 . تدریس در مرکز آموزش و تحقیق خانه کارگر کرج

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>