شنبه, 21 تیر 1399

 


صفحه مشخصات کاربری ☼محمود مولائی☼
☼محمود مولائی☼
38545
1540
-
ناظر انجمن
ناظر انجمن
0
8 ماه قبل
8 ماه قبل
7 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

☼محمود مولائی☼
☼محمود
مولائی☼
نت,مطالعه کتب تاریخی وجغرافیا ,شعروموسیقی , شناوبیشترشغلم که فروش
لوازم جشن وتولداست دوست دارم.
--------------------------------------------
خدایا!
من درکلبه فقیرانه ی خود چیزی دارم
که تو درعرش کبریایی خود نداری
من چون تویی دارم وتو چون خود نداری
--------------------------------------------
خدایا!
این عزت مرا بس که بنده تو باشم،
و این افتخار مرا بس که تو پروردگار منی،
تو چنانی که من خواهم،
مرا هم چنان کن که تو خواهی...
-------------------------------------------
أوّل العلم معرفه الجبّار و آخر العلم تفویض الأمر الیه ؛ سرآغاز علم، شناخت خداوند جبّار و سرانجام آن، واگذاری امور به اوست»
نرم افزار و برنامه سازی کامپیوتر
ناظر و دبیر انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی واحد13