دوشنبه, 05 خرداد 1399

 

*ده نماد پرمعامله امروز | کانون‌های تمرکز نقدینگی در بورس تهراندوره آموزشی بورس و سرمایه گذاری (مقدماتی ، پیشرفته) * جهت ثبت نام تلفن:88934456 داخلی 110  ***اطلاعیه مهم جهت امور فارغ التحصیلان کلیک کنید ***

صفحه مشخصات کاربری محمد مؤذّنی چیمه
محمد مؤذّنی چیمه
17631
331
-
ناظر انجمن
ناظر انجمن
0
5 سال قبل
4 سال قبل
7 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

محمد مؤذّنی چیمه
محمد
مؤذّنی چیمه
زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند


مشاور اجرایی انجمن علمی دانشجویی
دبیر انجمن علمی دانشجویی ایده اول (کارآفرینی)www.salllam.mihanblog.com
رایانه - موسیقی - مطالب روانشناسی و جامعه شناسی
روابط عمومی
کارشناسی

مطالب ارسالی