چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398

 

***یادداشت روز***

جهت پاسخگویی هرچه سریعتر و ارتباط با کادر آموزشی مرکز از سیستم پشتیبانی تیکت استفاده نمائید.برای این منظور می بایست ابتدا در سایت مرکز ثبت نام نمائید.

صفحه مشخصات کاربری مرتضی قاسمیان
مرتضی قاسمیان
9548
61
-
مدرس
مدرس
0
6 سال قبل
5 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

مرتضی قاسمیان
مرتضی
قاسمیان
تحلیل و برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
بررسی اثر تجارت الکترونیک بر کارایی بنگاههای اقتصادی منتخب در بازه زمانی 1384-1388
برنامه ریزی توسعه
اقتصاد خرد
-بررسی الگوی توسعه در کشور مالزی-دانشگاه شهید بهشتی-1386
-حسابرسی اقتصادی،1389
-مسکن مهر،1389
-ارزیابی متغیرهای کلان اقتصادی،1389
-تحلیل بسته سیاستی نظارتی سال1390 بانک مرکزی،1390
-ارزیابی اجمالی طرح مسکن مهر و چالش های پیش رو،1390
-تاملی بر بسته سیاستی نظارتی1390 بانک مرکزی،با همکاری حسابرس کل پولی و بانکی،1390
-جهاد اقتصادی،ضررورت شکل گیری و جایگاه دیوان محاسبات کشور در تبیین نقشه راه،
-اقتصاد سیاسی، تحول همه جانبه اسفند1390
وال استریت و نظام سرمایه داری 1390
-سوئیفت و درجه وابستگی کشور به آن فروردین 1391
-گزارش تحلیلی بررسی برخی از شاخصه های تولید در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی فروردین 91
-اقتصاد مقاومتی و راهکارهای کاهش وابستگی بودجه به نفت
-مروری بر مواد 62 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه و نقش آنها در حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی 1391
-تحلیل رقابت پذیری و جایگاه ایران در دومین سال حضور ایران گزارش مجمع جهانی اقتصاد خرداد 1391
-تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی مرداد 1391
- گزارش تحلیل اقتصادی نرخ ارز(بررسی مهمترین پژوهش های انجام شده)1392
-آثار افزایش قیمت هتلینگ بیمارستانی. اردیبهشت 1392

مطالب ارسالی انجمن

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>