جمعه, 30 فروردين 1398

 

***یادداشت روز***

جهت پاسخگویی هرچه سریعتر و ارتباط با کادر آموزشی مرکز از سیستم پشتیبانی تیکت استفاده نمائید.برای این منظور می بایست ابتدا در سایت مرکز ثبت نام نمائید.

صفحه مشخصات کاربری محمود باباخاني
محمود باباخاني
4445
13
-
مدرس
مدرس
0
5 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

محمود باباخاني
محمود
باباخاني
مطالعه متون حقوقي و ورزش
حقوق خصوصي
متصدي حمل و نقل
حقوق كار
سوابق اجرايي 30 سال خدمت در مجلس شوراي اسلامي در سمتهاي:
1 - رئيس اداره تدوين مذاكرات
2 - معاون اداره كل قوانين
3 - معاون اداره كل تدوين قوانين
سوابق پژوهشي: عضوهيأت نظارت و كارشناسي تدوين كتابهاي:
قانون ديوان محاسبات كشور
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي
قانون انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران كشور
قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
قانون برنامه و بودجه كشور
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
1 - تدريس در دانشگاه آزاد واحد كرج و دروس تدريس شده: حقوق تجارت 1 و2 و 4
2 - تدريس دانشگاه آزاد واحد تاكستان دروس حقوق تجارت 1 و 2 و 3 و 4
3 - تدريس در دانشگاه آزاد واحد شهر ري تهران دروس تدريس شده: حقوق بازرگاني و حقوق كار
4 - تدريس در دانشگاه عملي كاربردي واحد مشاورين املاك و دروس تدريس شده: مقدمه علم حقوق و حقوق اساسي و حقوق مدني 2 و مباني علم حقوق
5 - تدريس در دانشگاه علمي كاربردي واحد 1 دروس تدريس شده: حقوق تجارت 1و2 و 3 و 4
6 - تدريس در دانشگاه علمي و كاربردي واحد بيمه درس تدريس شده كليات بيمه
7 - تدريس در دانشگاه علمي و كاربردي واحد 13 و درس تدريس شده حقوق بازرگاني و حقوق كار
استاد

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>