شنبه, 29 تیر 1398

 

***یادداشت روز***

99 به اطلاع دانشجویان می رساند اطلاعیه معرفی به استاد در سایت مرکز بارگزاری شده است و مهلت درخواست معرفی  به استاد جهت فارغ التحصیلی در تابستان 98  تا پایان تیرماه می باشد.لازم به ذکر است هرگونه تاخیر در انجام وظایف برای اخذ و امتحان درس معرفی به استاد و به تبع آن عدم فارغ التحصیلی در ترم جاری به عهده خود دانشجو می باشد.

99 به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان 98 درس اخذ نموده اند می رسانیم با توجه به کوتاه بودن نیمسال تابستان کلیه دروس دو واحدی که 2ساعته می باشد یه صورت کلاس 4ساعته برگزار می گردد

99 
به اطلاع دانشجویان می رساند بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال تابستان 98-97 در سامانه هم آوا تمدید شده است .البته با توجه به عدم اطلاع رسانی ،مشخص نیست این بازه زمانی تا چه تاریخی می باشد.

99 زمان درخواست تغییر رشته یا انتقال توام با تغییر رشته از تاریخ 98/04/29 تا 98/05/11 برای دانشجویان در سامانه هم آوا امکان پذیر می باشد.

99دانشجویانی که در ترم آخر هستند و تنها با اخذ 8واحد فارغ التحصیل می شودمی توانند برای اخذ واحد های درسی به
واحد آموزش مراجعه نمایند و یا فرم مربوطه را پر نمایند..


صفحه مشخصات کاربری خدیجه ططری
خدیجه ططری
1564
-
-
-
0
5 سال قبل
5 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

خدیجه ططری
خدیجه
ططری
علوم ارتباطات
افکار عمومی - اصول روابط عمومی - ارتباطات انسانی-اصول و فنون مذاکره- کاربرد فناوری های اطلاعات و ارتباطات-برنامه ریزی و بودجه بندی در روابط عمومی- خبرنویسی
مقالات علمی:
1 بررسی ارتباطات حکمرانان در دو دوره اسطوره ای و پهلوانی شاهنامه فردوسی در فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه مطالعات علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران
2 نقش رسانه ها در تبیین هویت ایرانی در فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی
3 بررسی و تبیین تاریخی هویت انسانی براساس الگوهای ایرانشهری در شاهنامه فردوسی در فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه زبان و ادب فارسی(گوهرگویا)
4 تبیین تاثیرتکنولوژی های ارتباطی بر روندهای سیاسی و اقتصادی در فصلنامه علمی پژوهشی نامه پژوهش فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات
5 بررسی ارتباطات انسانی در شاهنامه فردوسی در پنجمین همایش ملي پژوهش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سبزوار
6 تاثیر ارتباطات انسانی در وسایل ارتباط جمعی در ماهنامه انجمن روابط عمومی
7 تبیین نقش هویت ملی در توسعۀ ارتباطات در فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی
8 بررسی نقش رسانه های اجتماعی در هویت ایرانی - اسلامی - همایش روز رسانه های اجتماعی

٩ تحليل محتواي مقالات پنجمين همايش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سبزوار كه در ششمين همايش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي
پژوهش های علمی:
١ مولف کتاب مبانی ارتباطات جمعی برای دوره کارشناسی ارشد و همچنین ویراستار علمی کتاب آموزشی اصول روزنامه نگاری برای دانشجویان کارشناسی ارشد
٢ بررسی تحلیل محتوا اخبار سحرگاهی رادیو پیام تابستان 1386
٣ بررسی تحلیل محتوا اخبار بامدادی رادیو پیام تابستان 1386
٤ بررسی تحلیل محتوا اخبار نیمروزی رادیو پیام تابستان 1386
٥ بررسی تحلیل محتوا اخبارانتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شبکه های خبرسیما و شبکه های جام جم یک ، دو و سه در بهار 1388
٦ بررسی تحلیل محتوا پوشش خبری امنیت اجتماعی در اخبار سیما در اردیبهشت ماه 1386
٧ کارشناس رسانه در نامه تشکل ها اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران
8 ارائه مفاله در همایش بزرگداشت رستم دستان با عنوان "بررسی ارتباطات رستم دستان در شاهنامه فردوسی " که با همکاری بنیاد جمشید و انجمن زرتشتیان ایران

مطالب ارسالی انجمن

این کاربر ارسالی ندارد.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>