پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری زهره الماسی سلطانی مقدم
زهره الماسی سلطانی مقدم
5175
14
-
ناظم
ناظم
0
8 سال قبل
4 سال قبل
8 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

زهره الماسی سلطانی مقدم
زهره
الماسی سلطانی مقدم
تبلیغ در امور دینی
الهیات ومعارف اسلامی(فقه ومبانی حقوق)
بررسی فقهی الگوی مصرف وارتباط آن با قناعت
دانش خانواده وجمعیت ، انسان در اسلام
چند مقاله در زمینه فقه واخلاق اسلامی نوشته ام، وسابقه اجرایی ندارم.
در حدود 10 سال در دانشگاه ودیگر مراکز خصوصی تدریس کرده ام ، ضمن این که در نهاد مقام معظم رهبری عضو قسمت تبلیغ می باشم.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>