چهارشنبه, 08 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری سمائه شریفی
سمائه شریفی
3435
2
-
ناظم
ناظم
0
8 سال قبل
8 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

سمائه شریفی
سمائه
شریفی
طراحی و تصویرگری- هنر و حکمت ایرانی و اسلامی- فلسفه و هنر جهان
تصویرسازی
تصویرگری نمادین داستانهای رمزی سهروردی
طراحی پایه/طراحی فیگور
چاپ 2 مقاله در فصلنامه هنر و هنر نامه/ مدیرگروه رشته هنر اسلامی و کتابت دانشگاه پیام نور کرج
تدریس از سال 83 به صورت آزاد
تدریس در دانشگاه از سال 87
دانشگاههای هنر/ آزاد تاکستان/آزاد قزوین/ پیام نور کرج/ علمی کاربردی کرج

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2014/02/03 14:57:00طراحی پایهشریفی581
2014/02/03 14:49:54طراحی پایهشریفی386

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>