چهارشنبه, 08 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری سهیلا اجاقی
سهیلا اجاقی
5349
9
-
ناظم
ناظم
0
9 سال قبل
8 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

سهیلا اجاقی
سهیلا
اجاقی
اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
بررسی تأثیر حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای1384-1368» تحت حمايت مالي پژوهشكده حمل و نقل، وزارت راه و ترابري
اقتصاد كلان‏
آمار و كاربرد آن در حسابداري‏
1.کارشناس ارشد بخش اقتصاد حمل و نقل شرکت مهندسین مشاور شیبراهه بندر( سال 1383)
2.مشاور اقتصادی گروه مطالعات اقتصادی و راهبردی - مرکز تحقیقات راه آهن (از سال 1385تا کنون)
3.تأليف کتاب زبان تخصصی رشته اقتصاد – مؤسسه ماهان (1385)
4.ارائه مقاله «الگوهاي تعاون و نظريه هاي اقتصادي در همايش تعاون، اشتغال و توسعه» - دانشگاه يزد (1384)
5.مقاله منتخب "مطالعات تطبیقی در خصوص الحاق به WTO و به تعهدات راه آهن ها" پژوهشنامه مرکز تحقیقات راه آهن ، شماره های 32 و 33 ، پاییز و زمستان 86
6.مقاله "توسعه حمل و نقل ریلی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی ایران"نشریه اقتصاد و مدیریت، شماره 9، اردیبهشت87، ص24
7. و تألیف بیش از 10 مقاله دیگر در زمینه اقتصادی
1.مدرس دروس اقتصاد خرد، اقتصاد كلان، آمارو رياضی در مرکز آموزش عالی-کاربردی جهاد دانشگاهی (تهران3)، از سال 1388 تا کنون
2.مدرس پول، ارز و بانکداری ، توسعه و برنامه ریزی اقتصادی ، سیستم اطلاع رسانی حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی –شهر قدس- سال 1390 تا کنون
3.مدرس دروس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان در دانشگاه آزاد واحد سما اندیشه
مدرس

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
<< شروع < قبلی 1 بعدی > انتها >>