پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری سعید حیاتی
سعید حیاتی
4503
3
-
مدرس
مدرس
1
9 سال قبل
9 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

سعید حیاتی
سعید
حیاتی
مباحث حقوق اساسی، حقوق اداری و زبان
علوم سیاسی
نقش درآمد نفت در شکل گیری بوروکراسی مدرن در ایران عصر پهلوی اول
حقوق اداری
انتشار کتاب قدرت نرم، خاورمیانه و انقلاب اسلامی
انتشار مجموعه هفت جلدی کتابشناسی زبان های کهن آسیای غربی
تدریس در واحدهای مختلف دانشگاه جامع علمی-کاربردی طی سالیان گذشته

مطالب ارسالی انجمن

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>