پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری سهیلا ابراهیم پور ابیازنی
سهیلا ابراهیم پور ابیازنی
2214
-
-
-
0
9 سال قبل
8 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

سهیلا ابراهیم پور ابیازنی
سهیلا
ابراهیم پور ابیازنی
جامه شناسی
بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی سالمندان در اداره امور شهر
اقدام پژوهی- شبکه های اجتماعی- مبانی جامعه شناسی-
مدرس در دانشگاههای علمی و کاربردی واحد 13 و 18 و 34 و 35 و پژوهشگر تحقیقات اجتماعی

مطالب ارسالی انجمن

این کاربر ارسالی ندارد.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>