پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری سمیرا بخشائی
سمیرا بخشائی
1335
-
-
-
0
9 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

سمیرا بخشائی
سمیرا
بخشائی
کتاب
مدیریت دولتی
بررسی روابط مبتنی بر اعتمادسازی
مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی

مطالب ارسالی انجمن

این کاربر ارسالی ندارد.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>