پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری روح اله شریفی
روح اله شریفی
3790
9
-
مدرس
مدرس
0
8 سال قبل
8 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

روح اله شریفی
روح اله
شریفی
مدیریت صنعتی
شاخص بهره وری مالمکویست با داده های بازه ای در تحلیل پوششی داده ها
1.بودجه و برنامه ریزی تبلیغات
1.تحقیق در عملیات 1 و 2 و 3
2.آمار 1 و 2
3.کنترل پروژه
4.کار سنجی و روش ستجی
5.کنترل کیفیت آماری
6.ریاضی پیش و پایه
7.اقتصاد ایران
8.بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها
9.کارآفرینی
10.مدیریت کسب و کار و بهره وری
مدرس

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>