پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری رضا زمانی
رضا زمانی
1200
-
-
-
0
7 سال قبل
6 سال قبل
7 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

رضا زمانی
رضا
زمانی
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
پیش بینی درآمدهای شهرداری تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مدیریت وب سازمانی
1-مدیر سایت اداره کل در شهرداری تهران
2- مقاله پیش بینی درآمدهای شهرداری بااستفاده شبکه های عصبی مصنوعی
3-مدیر سایت شرکت صنایع موتور بشل از شرکتهای قطعه سازی ایران خودرو
4- مدیر سایت شرکت صیاغت صنعت در فولاد اهواز
5-مدیر سایت شرکت ساخت و نصب برزین در راه
اندازی واحد اوره و آمونیاک 3 شیمیایی رازی ماهشهر
1-تدریس دروس مدیریت در آموزشگاه برقکان
2-تدریس مدیریت حسابداری تعهدی در مناطق شهرداری تهران
3-تدریس مدیریت ساب پرتال در شهرداری
4-تدریس مدیریت مالی در شهرداری

مطالب ارسالی انجمن

این کاربر ارسالی ندارد.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>