چهارشنبه, 08 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری ناهید خوشنویس
ناهید خوشنویس
5432
6
-
ناظم
ناظم
0
9 سال قبل
7 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

ناهید خوشنویس
ناهید
خوشنویس
مقالات ارتباطی و اجتماعی
پروژه های مربوط به رشته
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی
بررسی برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی
سواد رسانه ای
نظر سنجی
1)نگاهی به وسایل ارتباطی از آَغاز تا کنون(علمی تخصص)
2)رسانه و سبک زندگی(علمی تخصص)
3)حرکت به سوی دنیای دیجیتال(علمی تخصص)
4)برررسی تاثیر برنامه های تلویزیونی بر سبک زندگی(علمی تخصص)
5) سواد رسانه ای –ساز و کار مقاومت در برابر تهاجم رسانه ها(علمی تخصص)
6) جایگاه تبلیغات در توسعه صنعت گردشگری در ایران (پزوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام)
7)دیپلماسی در عصر نوین (پذیرش در گروه پزوهشی رسانه ای مرکز تحقیقات استراتزیک )

8)برنامه های تلویزیونی وسبک زندگی از بعد اجتماعی(در دست داوری قسمت آموزش و پژوهش های صدا و سیما)
سوابق تدریس در:
1) تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه از سال 1387 ( دروس :روانشناسی عمومی-روانشناسی صنعتی -روانشناسی کار-روش تحقیق -مبانی جامعه شناسی و جامعه شناسی سازمان ها)
2)تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از سال 89 13( دروس : افکار عمومی -تاریخ تفکر اجتماعی- فلسفه -روانشناسی عمومی - مبانی ارتباط جمعی -مبانی تاریخ اجتماعی ایران-سمینار مسایل سیاسی معاصر-ارتباطات در جهان سوم-اندیشه های سیاسی در قرن 20 –ارتباطات تصویری-اصول و تکنیک های چاپ و نشر –تجزیه و تحلیل برنامه های رادیو و تلویزیون-مفاهیم و نظریه های جامعه شناسی و اصول سازمان مدیریت )
3 ) تدریس در دانشکده خبر تهران (دروس: مبانی ارتباط جمعی-مفاهیم ارتباط جمعی)
4) تدریس در مرکز علمی کاربردی واحد 40 تهران( دروس :خبر نویسی و اصول و فنون مهارتهای تبلیغاتی)
5) تدریس در مرکز علمی کاربردی واحد 13 تهران( دروس :سواد رسانه ای و افکار سنجی)
6)تدریس در مرکز علمی کاربردی سازمان آتش نشانی تهران ( درس جامعه شناسی)

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>