پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری مینا عباسی
مینا عباسی
5865
45
-
ناظم
ناظم
0
8 ماه قبل
8 ماه قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

مینا عباسی
مینا
عباسی
دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات
مدلهای DEA با ورودی هاو خروجی های نامطلوب با فرض دسترسی قوی توسعه یافته
آمار
اطلاعات آماری
تفسیر آماری
آمار و کاربرد آن در کسب و کار
شرکت در:
کنفرانس ریاضی
همایش تحلیل پوششی داده ها
ارائه مقاله علمی
سابقه اجرایی در دانشگاه
تدریس دروس:
ریاضی پیش دانشگاهی- ریاضی عمومی- ریاضی علم کامپیوتر- تفسیر آماری- آمار- ریاضیات و آمار- اطلاعات آماری- روش های آماری- آمار و کاربرد آن در حسابداری.
مدرس

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>